Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica december 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Off-label voorschrijven van geneesmiddelen
Off-label voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen kan in sommige gevallen gewettigd zijn, zij het onder strikte voorwaarden en met de nodige voorzorgsmaatregelen. De voorschrijver moet zich daarbij wel bewust zijn van zijn aansprakelijkheid.
Goed om te weten
VERTIS-CV-studie (cardiovasculaire veiligheidsstudie met ertugliflozine)
De VERTIS-CV-studie, bij type 2-diabetespatiënten met bewezen macroangiopathie, toont de cardiovasculaire veiligheid aan van ertugliflozine als add-on behandeling, maar toont geen winst in termen van cardiovasculaire en renale events.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Interacties – (niet) zo eenvoudig?
Recente informatie: november 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
Nieuwigheid in de specialistische geneeskunde
siponimod (Mayzent®▼ )
Nieuwigheid in de oncologie
niraparib (Zejula®▼ )
Nieuwe vorm
beclometason + formoterol + glycopyrronium (Trimbow®)
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (> 1 jaar)
ethinylestradiol + cyproteron + placebo (Daphne Continu®)
eucalyptus suppo’s (Kalip’tus medical®)
fluticason voor verneveling (Flixotide Nebules®)
fluvastatine (Lescol®)
valproaat tabletten 150 mg (Depakine Enteric® 150 mg ▼ )
Andere wijzigingen
Gewijzigde terugbetaling van sommige anticonceptiva
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Signalen van misbruik van pregabaline, ook in België