Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Medicamenteuze interacties die kunnen leiden tot falen van hormonale anticonceptie en noodanticonceptie
Dit artikel bespreekt de interacties van hormonale anticonceptiva en noodanticonceptiva met geneesmiddelen die hun werkzaamheid kunnen verminderen, en zo kunnen leiden tot pilfalen en ongeplande zwangerschap.
Goed om te weten
COVID-19: wat weet men over optreden van facialisparalyse na vaccinatie tegen COVID-19?
Er zijn met de mRNA-vaccins enkele gevallen van facialisparalyse gerapporteerd, maar een causaal verband is op dit ogenblik niet bewezen.
Influenzavaccins: rol van de apotheker uitgebreid sinds 1 oktober
De apotheker mag sinds 1 oktober een voorschrift opmaken voor een influenzavaccin, en dit voor elke persoon die naar een influenzavaccin vraagt. Het blijft belangrijk dat de focus op de prioritaire doelgroepen ligt waarbij het nut van influenzavaccinatie onderbouwd is.
Flash
Meclozine terug op de markt: update Folia maart 2020 over de aanpak van nausea en braken tijdens zwangerschap en borstvoeding
Recente informatie: oktober 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
baloxavir marboxil (Xofluza®▼)
estetrol + drospirenon (Drovelis®▼ , Lydisilka®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
darolutamide (Nubeqa®▼ )
entrectinib (Rozlytrek®▼)
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
captopril 25 mg (Captopril Mylan® 25 mg)
tinidazol (Fasigyn®)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Risico van veneuze trombo-embolie door anticonceptiva op basis van ethinylestradiol en diënogest