Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica augustus 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2015: stand van zaken 5 jaar later
Influenzavaccins 2021 - 2022
Voor het influenzaseizoen 2021-2022 zijn er, zoals vorig jaar, drie tetravalente vaccins beschikbaar in België. De Hoge Gezondheidsraad roept op tot een gefaseerd verloop van de griepvaccinatie, met prioritaire toebedeling van de vaccins aan de hoogrisicogroepen. Er is in dit artikel ook aandacht voor de vaccinatie tegen influenza van zwangere vrouwen.
Monoklonale antilichamen voor migraine profylaxe
De monoklonale antilichamen erenumab, galcanezumab, en fremanezumab, een nieuwe klasse antimigrainemiddelen, kunnen nuttig zijn bij patiënten met ernstige en/of chronische migraine, dit tegen een hoge kostprijs.
Tilidine/Naloxon (Valtran®) wordt uit de markt genomen
Het combinatiepreparaat tilidine + naloxon, beter bekend onder de naam Valtran®, wordt niet verder gecommercialiseerd (zowel de druppels als de tabletten met verlengde afgifte). Dit artikel legt uit wat men als arts of apotheker in deze situatie moet doen.
Goed om te weten
COVID-19: pericarditis en myocarditis: mogelijke maar zeldzame bijwerkingen van de mRNA-vaccins; advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van 12-17-jarigen
COVID-19: Guillain-Barré-syndroom en Janssen-vaccin; Moderna-vaccin ook vergund bij 12- tot 17-jarigen
Montelukast en neuropsychiatrische ongewenste effecten
Het KCE evalueert de effectiviteit van 40 “innovatieve” geneesmiddelen tegen kanker
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – zomer 2021
Recente informatie: juli 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
formoterol + glycopyrronium + budesonide (Trixeo®)
indacaterol + mometason (Atectura®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
fremanezumab (Ajovy®▼)
givosiran (Givlaari®▼)
lanadelumab (Takhzyro®▼)
Nieuwe indicaties
midazolam drinkbare oplossing (Ozalin®)
 Terug op de markt
aciclovir + hydrocortison crème (Zovirax Duo®)
Homeopatische geneesmiddelen
Spascupreel
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
naloxon + tilidine (Valtran®)
varenicline (Champix® )
metoclopramide tabletten (Primpéran® )
triamcinolon neusspray (Allegra Nasal®)
Andere wijzigingen
Tekort aan subcutane immunoglobulinen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Laaggedoseerd methotrexaat: ongewenste effecten
Een klinische studie met laaggedoseerd methotrexaat, uitgevoerd buiten de context van auto-immuunziekten, verschaft nuttige informatie over de aard en de frequentie van de ongewenste effecten en over de aandachtspunten voor de opvolging van de patiënten.