Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Stabiele angina pectoris: geen voordeel van onmiddellijke interventionele benadering ten opzichte van medicamenteuze therapie
Een grote gerandomiseerde studie bij patiënten met stabiele angor kan over een follow-up van 3,2 jaar geen voordeel aantonen van een initiële invasieve strategie (gevolgd door optimale medicamenteuze behandeling), ten opzichte van een conservatieve strategie (initieel louter optimale medicamenteuze behadeling) op het vlak van cardiovasculaire morbiditeit en cardiovasculaire en globale mortaliteit.
Vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten: aandachtspunten (bijgewerkt op 24/05/22)
In dit Folia-artikel wordt, op basis van een Advies van de Hoge Gezondheidsraad, aandacht besteed aan de vaccinatie van (1) patiënten op immuunsuppressiva: wat zijn de aandachtspunten?; (2) zuigelingen die in utero zijn blootgesteld aan immunosuppressieve geneesmiddelen; (3) borstgevoede kinderen wiens moeder behandeld wordt met biologische geneesmiddelen.
Goed om te weten
COVID-19 mRNA-vaccins: bij welke allergieën zijn ze gecontra-indiceerd of zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist?
COVID-19: de mRNA-vaccins bij zwangerschap en borstvoeding
COVID-19: “voorwaardelijke vergunning” voor een derde vaccin (COVID-19 Vaccine Astra Zeneca®)
COVID-19: is colchicine een behandelingsoptie?
Fenprocoumon (Marcoumar®) blijft toch beschikbaar in België
BAPCOC-gids voor de ambulante praktijk: update 2021 in ons online Repertorium en nu ook beschikbaar als pdf
Recente informatie: februari 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
ijzer (III) maltol (Feraccru®)
COVID-19 vaccins  (COVID-19 Vaccine Moderna®▼en COVID-19 Vaccine Astra Zeneca®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
burosumab (Crysvita®▼ )
remdesivir (Veklury®▼ )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
cetalkonium + salicylaat (Teejel®)
desmopressine nasaal (Minirin® nas. druppels oploss.)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Rookstop: risico van overdosering van sommige geneesmiddelen
Het is aangewezen om personen die stoppen met roken ongeveer 1 maand van nabij op te volgen. Dit geldt in het bijzonder bij inname van geneesmiddelen gemetaboliseerd door CYP1A2, zeker wanneer deze een nauwe therapeutisch-toxische marge hebben of potentieel ernstige dosis-afhankelijke ongewenste effecten vertonen.