Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juli 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Antihormonale behandeling voor primaire preventie van borstkanker
Het beschermend effect van antihormonale behandeling in de primaire preventie van borstkanker bij vrouwen met een verhoogd risico moet afgewogen worden tegen de risico’s en tegen het feit dat een effect op de mortaliteit niet is aangetoond.
Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV): positieve gegevens
Er verschenen positieve gegevens over de bescherming tegen baarmoederhalskanker door vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV), en over de afwezigheid van een causaal verband tussen HPV-vaccinatie en syndromen die gepaard gaan met autonome dysfunctie.
Goed om te weten
COVID-19: Pfizer-vaccin (Comirnaty®) nu ook Europees vergund voor vaccinatie van 12- tot 15-jarigen
COVID-19: colchicine blijkt ook na publicatie van de ColCORONA-studie geen behandelingsoptie
Controversiële FDA-goedkeuring van anti-Alzheimermiddel aducanumab
80+
Urineweginfecties bij ouderen
Urineweginfecties zijn de voornaamste reden voor het voorschrijven van antibiotica bij ouderen. Omdat de diagnostiek bij deze populatie moeilijk is, is de eventuele medicamenteuze aanpak niet altijd de correcte, en de gebruikte geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot ongewenste effecten, interacties met andere geneesmiddelen en resistentie-ontwikkeling.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Antibiotica bij luchtweginfecties? De BAPCOC-gids biedt hulp!
Recente informatie: juni 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
indacaterol + glycopyrronium + mometason (Enerzair®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
erenumab (Aimovig®▼) en galcanezumab (Emgality®▼)
esketamine nasaal (Spravato®▼)
teduglutide (Revestive®▼)
 Terug op de markt
cefadroxil siroop (Duracef®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
canagliflozine + metformine (Vokanamet®)
flurazepam (Staurodorm®)
naftidrofuryl (Praxilene®)
nefopam (Acupan®)
neostigmine (Prostigmine®)
sorbitol voor oraal gebruik (Sorbitol Delalande®)
verteporfine (Visudyne®)
Andere wijzigingen
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Bisfosfonaten en risico van atypische femurfracturen
Het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking herinnert aan het zeer zeldzame risico van atypische femurfracturen tijdens behandeling met een bisfosfonaat.