Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica mei 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Ernstige huidreacties door geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen-geïnduceerde huidreacties kunnen gepaard gaan met uitgesproken morbiditeit en zelfs mortaliteit. In dit artikel bespreken we de belangrijkste ernstige huidreacties door geneesmiddelen (severe cutaneous adverse reactions of SCARs). Snel herkennen van de huidreactie en onmiddellijk stoppen van het verdachte geneesmiddel zijn essentieel.
Geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose
Wanneer leverlijden geëvolueerd is tot cirrose kan de afbraak van geneesmiddelen verstoord zijn. Sommige misvattingen daaromtrent worden in deze tekst besproken.
Goed om te weten
COVID-19 vaccin van AstraZeneca en trombo-embolische events met trombocytopenie: nieuw advies EMA + in België gedurende 1 maand geen toediening bij personen jonger dan 56 jaar
COVID-19 vaccin van AstraZeneca en trombotische events met trombocytopenie: bijkomende informatiebronnen
COVID-19 vaccins: bij welke allergieën zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen vereist?
COVID-19: de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om zwangere vrouwen prioritair te vaccineren
COVID-19 vaccin van Janssen: België start met gebruik, EMA evalueert risico van trombotische events met trombocytopenie
COVID-19 vaccin van AstraZeneca: in België nu enkel nog vanaf de leeftijd van 41 jaar, maar geen leeftijdsbeperking voor wie reeds 1ste dosis kreeg
Stopzetting van de gedrukte versie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium vanaf 2022
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – Interactiespecial
Recente informatie: april 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
semaglutide oraal (Rybelsus®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ivacaftor + tezacaftor (Symkevi®▼)
voretigeen neparvovec (Luxturna®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
acalabrutinib (Calquence®▼)
brigatinib (Alunbrig®,▼ )
cemiplimab (Libtayo®,▼ )
 larotrectinib (Vitrakvi®,▼)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
capsicum (Thermo Cream®)
estradiol + norgestrel (Cyclocur®)
pranoprofen (Pranox®)
oraal levend vaccin tegen buiktyfus (Vivotif®)
Andere wijzigingen
budesonide inhalatiepoeder (Pulmicort®Turbohaler)
Direct Healthcare Professional Communications
Programma voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Droge ogen door geneesmiddelen
Heel wat geneesmiddelen, zowel oftalmologische als systemische, kunnen droge ogen veroorzaken of verergeren. Wanneer de oorzaak van de droge ogen niet kan worden aangepakt, kan het gebruik van kunsttranen (bij voorkeur zonder bewaarmiddel) nuttig zijn.