Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Goed om te weten
Gebruik van gliflozinen bij hartfalen of nierlijden buiten de indicatie diabetes
In 3 recent gepubliceerde studies wordt een voordeel op cardiovasculaire en renale morbiditeit en mortaliteit van gliflozinen ten opzichte van placebo aangetoond bij patiënten met hartfalen met gedaalde ejectiefractie enerzijds en patiënten met chronische nierinsufficiëntie anderzijds, al dan niet in aanwezigheid van diabetes. Verder onderzoek is nodig om de plaats van de gliflozinen te bepalen in deze indicaties bij patiënten zonder diabetes.
Hormonale substitutietherapie: nested case-control onderzoek bevestigt een licht verhoogd risico op borstkanker
De resultaten van een nested case-control onderzoek over hormonale substitutietherapie bij postmenopauzale vrouwen bevestigen dat er een verhoogd risico op borstkanker is met oestroprogestagene associaties en een zeer licht verhoogd risico met oestrogeen-alleen, maar geen verhoogd risico met vaginaal toegediende oestrogenen.
COVID-19: tweede m-RNA vaccin: studieresultaten en “voorwaardelijke vergunning” door het EMA
COVID-19: KCE-beslissingsboom voor de thuiszorg van patiënten met ernstige COVID-19 in geval van verzadiging van de ziekenhuizen
80+
Post-myocardinfarct en hartfalen met gedaalde ejectiefractie: aanpassingen in het Formularium Ouderenzorg.
Auditorium
Auditorium: accreditering ziekenhuisapothekers goedgekeurd
Een nieuwe MedicatieQuiz – Nieuwjaar 2021
Recente informatie: januari 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Vaccin tegen COVID-19 (Comirnaty®▼)
Vinceel®
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
brolucizumab (Beovu®▼ )
filgotinib (Jyseleca®▼  )
 Nieuwigheden in de oncologie
lorlatinib (Lorviqua® ▼  )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
lesinurad (Zurampic®)
Oestrogenen + bazedoxifeen (Duavive®)
ocriplasmine (Jetrea®)
inosine-pranobex (Isoprinosine®)
Andere wijzigingen
Ranitidine: schorsing van de vergunning
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Interactie citalopram en omeprazol: risico van plotse dood?
Een observationele studie suggereert een toename van het risico van plotse dood bij gelijktijdig gebruik van citalopram en omeprazol. Wat betekenen deze resultaten?