Goed om te weten
COVID-19: recente gegevens bevestigen dat er geen plaats is voor azithromycine

Op basis van zijn anti-inflammatoire en immunomodulerende eigenschappen bestaat er interesse voor azithromycine bij COVID-19. In mei 2020 concludeerde het BCFI dat er op basis van de toen beschikbare, zeer beperkte gegevens geen plaats was voor azithromycine bij COVID-19, noch in de eerste lijn, noch in het ziekenhuis (zie ons Goed om te weten-bericht in Folia mei 2020. Recente gegevens bevestigen dit.

  • Een Britse studie (PRINCIPLE), een gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd in de eerste lijn, vond geen voordeel van azithromycine ten opzichte van “usual care” in termen van tijd tot herstel of nood voor hospitalisatie (primaire eindpunten) [The Lancet, online 04/03/21].1 De studie betrof patiënten met bewezen of (op basis van symptomen) vermoede COVID-19 en met risicofactoren voor ernstig verlopende COVID-19.

  • Ook in het ziekenhuis  is geen plaats voor azithromycine [zie Sciensano, Interim clinical guidance for adults with suspected or confirmed COVID-19 in Belgium (versie 09/03/21). Er wordt verwezen naar de negatieve resultaten met azithromycine in de RECOVERY-studie, een grootschalige gerandomiseerde studie bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 waarin diverse behandelingen worden vergeleken met “usual care” [The Lancet, online 02/02/21].2 Er was geen voordeel van azithromycine (per os of i.v.) ten opzichte van “usual care” in termen van “mortaliteit na 28 dagen” (primair eindpunt, 22% in beide groepen) of van hospitalisatieduur (10 dagen versus 11 dagen) of het gecombineerd eindpunt van “invasieve beademing of overlijden” (secundaire eindpunten).

 
Nota: voor al onze artikels in verband met geneesmiddelen bij COVID-19: zie onze website “COVID-19 update” 
 
 

Specifieke bronnen

1.  PRINCIPLE Trial Collaborative Group. Azithromycin for community treatment of suspected COVID-19 in people at increased risk of an adverse clinical course in the UK (PRINCIPLE): a randomised, controlled, open-label, adaptive platform trial. The Lancet, online op 04/03/21. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00461-X
2.  RECOVERY Collaborative Group. Azithromycin in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. The Lancet 2021; 397: 605-12.   Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00149-5