Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2023
Focus
Lokale behandeling van atopisch eczeem
Dit artikel bespreekt de plaatsbepaling van emolliëntia, corticosteroïden en topische immunomodulatoren bij de behandeling van atopisch eczeem.
Pijnlijke diabetische neuropathie: welke aanpak na falen van monotherapie?
Uit de OPTION-DM-studie blijkt dat, wanneer de pijncontrole onvoldoende is met monotherapie, de drie onderzochte combinaties een vergelijkbare verlichting van pijnlijke diabetische neuropathie geven. De onderzochte geneesmiddelen zijn amitriptyline, duloxetine en pregabaline.
Nieuws
Tekort aan meerdere (essentiële) geneesmiddelen (bv. paracetamol, amoxicilline) in de apotheken
Het BCFI roept apothekers op om onbeschikbaarheden van een geneesmiddel te melden aan het FAGG wanneer de beschikbaarheid op het terrein niet overeenkomt met de informatie in  FarmaStatus of op de BCFI-website. De tekorten maken rationeel voorschrijven, afleveren en gebruiken van geneesmiddelen nog urgenter.
Het Repertorium “editie 2023”: update van een eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van een eerste reeks hoofdstukken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst.
Dankwoord aan experten
Bij de voorbereiding van de Folia-artikels worden deze regelmatig nagelezen door experten. We bedanken de experten die in 2022 hun commentaren zonden.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
COVID-19-vaccin voor boostervaccinatie (VidPrevtyn Beta® ▼)
 Nieuwigheden in de oncologie
lenvatinib (Kisplyx® )
pralsetinib (Gavreto®▼)
sacituzumab govitecan (Trodelvy®▼)
 Nieuwe indicaties en terugbetalingen
ozanimod (Zeposia®▼ )
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
adefovir (Hepsera®)
hydrocortison + framycetine voor dentaal gebruik (Septomixine®)
Insuman Basal®  en Insuman Rapid®
indometacine voor rectale toediening (Dolcidium®)
quinapril 20 mg (Accupril®)
tetryzoline (Visine®)
thiopental (Thiobarbital B.Braun®)
vaccin tegen zona met levende verzwakte virussen (Zostavax®)
Geneesmiddelenbewaking
Oogdruppels met prostaglandine-analogen: signaal van spontane abortus
Wat weten we over de veiligheid van prostaglandine-analogen tijdens de zwangerschap? Wat betekent het signaal van spontane abortus? Lees meer in dit artikel.
Anti-emetica domperidon en metoclopramide: signaal van risico van CVA
Een studie suggereert een verband tussen recente inname van metoclopramide of domperidon, en hospitalisatie voor  eerste CVA. Wat betekenen deze resultaten en waarom is verder onderzoek nodig?