Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2023
Focus
Substitutiebehandeling bij zwangere, opioïdafhankelijke vrouwen
In een observationele studie bij zwangere vrouwen met opioïdafhankelijkheid gaf substitutiebehandeling met buprenorfine minder kans op neonatale ongewenste effecten  dan een substitutiebehandeling met methadon.
Vaccinatie tegen dengue bij reizigers: advies van de Hoge Gezondheidsraad
De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie tegen dengue aan bij wie langer dan 4 weken of frequent reist naar hoogrisicogebieden, maar enkel voor degenen die in het verleden al dengue hebben doorgemaakt. Werkzaamheid, veiligheid en de onzekerheden rond de vaccinatie worden beknopt besproken.
Immunosuppressiva na een orgaantransplantatie: onderhoudsbehandeling en kankerrisico
De onderhoudsbehandeling na een orgaantransplantatie is complex. Behandelschema’s met mTOR-inhibitoren geven een lager kankerrisico, maar ook een hogere mortaliteit.
Milieu-impact van inhalatoren die gebruikt worden bij astma en COPD
De inhalatoren die gebruikt worden bij astma en COPD hebben een klimaatimpact die beperkt kan worden. In de eerste plaats moet de patiënt de geschikte behandeling krijgen, en in de mate van het mogelijke kunnen we dan voor het minst vervuilende toestel kiezen.
Voor u gelezen
Erenumab versus topiramaat voor migraine profylaxe
Volgens een studie gesponsord door de fabrikant van erenumab wordt dit monoklonaal antilichaam beter verdragen (primair eindpunt) dan topiramaat en is het werkzamer (secundair eindpunt) voor de preventie van migraine-aanvallen. Een aantal kanttekeningen worden gemaakt.
Nieuws
Het Repertorium “editie 2023”: update van laatste reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van een derde en laatste reeks hoofdstukken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst. We melden hier de belangrijkste wijzigingen.
Doe mee aan de bevraging van het FAGG over ketoprofen in gelvorm
Het FAGG roept voorschrijvers en apothekers op om deel te nemen aan een bevraging over de kennis van de risico's van ketoprofen in gelvorm.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
norgestimaat + ethinylestradiol (Cibel®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
imlifidase (Idefirix®▼)
lumasiran (Oxlumo®▼)
 Nieuwigheden in de oncologie
trastuzumab deruxtecan (Enhertu®▼ )
 Homeopathische geneesmiddelen
Calmedoron®
 Terug op de markt
disulfiram
propranolol met gereguleerde afgifte 80 mg (Propranolol Teva®)
 Nieuwe indicaties
upadacitinib (Rinvoq®▼ )
 Stopzettingen van commercialisatie
codeïne siroop 4,5 mg/5 ml (Bronchosedal Codeine®)
tipranavir (Aptivus®)
 Onderbrekingen van commercialisatie (langdurige onbeschikbaarheden)
buprenorfine oplossing voor injectie (Temgesic® inj.)
Geneesmiddelenbewaking
Onbedoelde overdosering paracetamol
Paracetamol is beschikbaar in heel wat specialiteiten, monopreparaten én combinatiepreparaten, vaak vrij te verkrijgen. Het gelijktijdig innemen van meerdere specialiteiten met paracetamol kan leiden tot een onbedoelde overdosering. Het is daarom belangrijk patiënten te waarschuwen dat ze steeds de samenstelling op de verpakking moeten controleren.