Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica mei 2023
Focus
Antibioticaprofylaxe van endocarditis na tandheelkunde: nieuwe evidentie
Een cohortstudie toont een associatie tussen endocarditis en invasieve tandheelkundige procedures bij hoogrisicogroepen, en een vermindering van deze incidentie na antibioticaprofylaxe.
Blijvende symptomen na COVID-besmetting: zijn er therapeutische opties?
Noch voor een of ander geneesmiddel, noch voor de COVID-19 vaccins is bewezen dat ze langdurige COVID voorkomen of genezen. Degelijk onderzoek is noodzakelijk.
Reizen: bewegingsziekte
Als niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende zijn, zijn sederende H1-antihistaminica een optie bij bewegingsziekte (reisziekte), na afwegen van de voordelen en de risico’s. Ze zijn slechts uitzonderlijk te gebruiken bij kinderen en nooit bij kinderen jonger dan 2 jaar.
Voor u gelezen
Verhoogt natrium in geneesmiddelen het cardiovasculaire risico?
Sommige geneesmiddelen, vooral bruispreparaten, bevatten een aanzienlijke hoeveelheid natrium. Welke invloed hebben die geneesmiddelen op cardiovasculaire events en de mortaliteit bij patiënten met en zonder hypertensie?
80+
Formularium Ouderenzorg: update in het hoofdstuk "Zenuwstelsel" en "Pijn en koorts"
De redactie van het Formularium Ouderenzorg heeft de geselecteerde geneesmiddelen voor gegeneraliseerde angst, depressie en neuropathische pijn gewijzigd.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
mometason + olopatadine (Ryaltris®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
Glycerolfenylbutyraat (Ravicti® )
 Nieuwigheden in de oncologie
asciminib (Scemblix®▼)
 Nieuwe indicaties
dulaglutide (Trulicity®)
dupilumab (Dupixent®)
Terugbetalingen
abrocitinib (Cibinqo®▼ )
tofacitinib siroop (Xeljanz® )
 Stopzettingen van commercialisatie
isradipine (Lomir®)
Geneesmiddelenbewaking
Remming van de lactatie door geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen kunnen de lactatie remmen. Wanneer verminderde melkproductie wordt vermoed, is het aanbevolen om, naast de andere oorzaken, een medicamenteuze oorzaak te overwegen.