Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2023
Focus
Rimegepant: een nieuwe behandelingsoptie voor migraine
Rimegepant is een nieuw antimigrainemiddel en behoort tot de klasse van de CGRP receptorantagonisten, de zogenaamde gepants. Rimegepant is zowel geïndiceerd voor de behandeling van migraineaanvallen als voor migraineprofylaxe. Het heeft een bescheiden effect op de pijn en lijkt veilig op korte termijn. Meer onderzoek is nodig over de plaats van rimegepant in het arsenaal van antimigrainemiddelen en over de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn.
Semaglutide bij obesitas zonder diabetes
Semaglutide injectie werd door het EMA goedgekeurd voor de behandeling van obesitas. In dit artikel bespreken we enkele gegevens uit gecontroleerde studies over werkzaamheid en over de evolutie van het gewicht na het stopzetten van semaglutide.
Veiligheid van anti-epileptica bij zwangere vrouwen, buiten het kader van epilepsie
Bepaalde anti-epileptica zijn teratogeen. Ondanks de naam van deze klasse van geneesmiddelen, worden ze voor meerdere aandoeningen gebruikt en beperkt het probleem van de teratogeniteit zich niet tot epilepsiepatiënten. Alle vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd moeten bij de start van de behandeling duidelijke informatie krijgen over het risico van teratogeniteit. Ook mogelijke interacties met hormonale anticonceptiva moeten besproken worden.
Ivermectine, metformine en fluvoxamine kunnen progressie naar ernstige COVID-19 niet tegenhouden
Een goed uitgevoerde gerandomiseerde studie in NEJM toont geen enkele winst met ivermectine, metformine en fluvoxamine bij een milde COVID-19 infectie.
Direct werkende antivirale middelen tegen hepatitis C: stand van zaken na 10 jaar
De direct werkende antivirale middelen zijn intussen al meer dan 10 jaar op de Belgische markt. Wat weten we na 10 jaar over de effectiviteit en veiligheid van deze behandelingen?
Nieuws
Medicatienazicht door de huisapotheker: een nieuw initiatief
Sinds 1 april 2023 kan de huisapotheker een medicatienazicht uitvoeren voor patiënten die chronisch minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen nemen.
Nieuw symbool in het Repertorium bij verpakkingen die langdurig onbeschikbaar zijn
Het nieuwe symbool in het Repertorium duidt de verpakkingen aan die langdurig onbeschikbaar zijn: dit betekent dat de firma aan het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) heeft gemeld dat de verpakking langer dan 1 jaar niet beschikbaar zal zijn.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
anifrolumab (Saphnelo®▼)
ibuprofen + paracetamol IV (Combogesic® )
pegcetacoplan (Aspaveli®▼ )
 Stopzettingen van commercialisatie
acetylsalicylzuur + coffeïne (Aspirine Cafeine®)
disulfiram (Antabuse®)
erythromycine + benzoylperoxide voor cutaan gebruik (Benzadermine®)
frovatriptan (Migard®)
Seleniumsulfide (Selsun®)
 Onderbrekingen van commercialisatie (> 1 jaar)
naftazon (Mediaven®)
somatostatine (Somatostatine-Belpharma® en Somatostatine-Eumedica®)
urokinase (Actosolv®)
Geneesmiddelenbewaking
Ivermectine oraal: zeer zelden ernstige huidreacties
Ernstige huidreacties met ivermectine per os worden gerapporteerd maar komen zeer zelden voor. Gezien de ernst besliste het Europese geneesmiddelenbewakingscomité om in de SKP en bijsluiter bijkomende waarschuwingen toe te voegen.