Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2023
Focus
Geriatrische evaluatie bij ouderen met kanker: effect op behandelingskeuze en ongewenste effecten
Een geriatrische evaluatie bij ouderen met een ongeneeslijke kanker resulteert in minder ernstige bijwerkingen bij eenzelfde overleving.
Pneumokokkenvaccinatie van kinderen: aangepast HGR-advies na indicatie-uitbreiding van PCV15
De Hoge Gezondheidsraad ziet PCV13 (het vaccin dat gratis verdeeld wordt door de gemeenschappen) en PCV15 (dat recent vergund is voor vaccinatie van kinderen) als gelijkwaardige opties voor de vaccinatie tegen pneumokokken van kinderen.
Corrigeren voor bepaalde vormen van bias is belangrijk : het voorbeeld van mortaliteit door protonpompinhibitoren
Nieuwe gegevens tonen geen verband tussen regelmatig gebruik van protonpompinhibitoren (PPI’s) en verhoogde globale sterfte, maar wel tussen PPI’s en renale sterfte.
Finerenon, een toevoeging aan het therapeutische arsenaal voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie geassocieerd aan type 2-diabetes
Studies met finerenon, de eerste niet-steroïdale mineralocorticoïdreceptor-antagonist, tonen bemoedigende resultaten bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie, voorlopig enkel bij patiënten met type 2-diabetes.
Voor u gelezen
Meer evidentie voor veiligheid van mRNA-vaccins tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw
Een grote retrospectieve cohortstudie uit Canada bevestigt eerdere geruststellende gegevens: vaccinatie met een mRNA vaccin tegen COVID-19 tijdens de zwangerschap gaat niet gepaard met ongewenste perinatale uitkomsten zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht en doodgeboorte.
Bariatrische chirurgie en perorale medicatie: stand van zaken in de Australian Prescriber
Waarop moet men letten afhankelijk van het type ingreep? Hoe kun je anticiperen op de nodige dosisaanpassingen? Een overzicht in de Australian Prescriber.
Nieuws
Het Repertorium “editie 2023”: update van een tweede reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van een tweede reeks hoofdstukken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst.
EMA geeft negatief advies voor vergunning molnupiravir: wat leert ons dit?
Het EMA-advies om de vergunning van het antivirale middel tegen COVID-19, molnupiravir, te weigeren, herinnert er ons aan dat het ook in noodsituaties belangrijk blijft de werkzaamheid van geneesmiddelen voldoende te onderbouwen.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Communiceren over opioïden
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
tirbanibuline (Klisyri®▼)
tetravalent vaccin tegen dengue (Qdenga®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
mesalazine 1600 mg (Asamovon® )
tezepelumab (Tezspire®▼)
 Nieuwigheden in de oncologie
enfortumab vedotin (Padcev® )
tepotinib (Tepmetko®)
Gebruiksduur
Levonorgestrel spiraaltje (Mirena® )
Terugbetalingen
dimethylfumaraat (Skilarence® )
leuproreline (Depo-Eligard® )
upadacitinib 30 en 45 mg (Rinvoq®▼ )
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
butoconazol voor vaginaal gebruik (Gynomyk®)
norfloxacine (Norfloxacine EG®)
noscapine tabletten (Noscaflex®)
Sterculia urens (Normacol®)
Geneesmiddelenbewaking
Vaste associatie ibuprofen + codeïne: risico van ernstige ongewenste effecten op ibuprofen door afhankelijkheid aan codeïne
Het toevoegen van codeïne aan ibuprofen in een vaste associatie verhoogt het risico van langdurig gebruik van ibuprofen aan een hogere dan de aanbevolen dosis. Er zijn meldingen van ernstige ongewenste effecten, onder andere renale tubulaire acidose en hypokaliëmie.