Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2023
Focus
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute bovenste luchtweginfecties in de eerste lijn
Hoe evolueert het antibioticagebruik in België? Hoe behandel je pijn bij kinderen met acute otitis media? Wat zegt de herziene WOREL-richtlijn over de behandeling van acute rhinosinusitis? Ontdek het in dit artikel.
Nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid®) bij COVID-19: werkzaamheid in de huidige context
Een meta-analyse van het KCE toont een beschermend effect van nirmatrelvir + ritonavir tegen COVID-19-gerelateerde sterfte en hospitalisatie. Heel wat patiënten moeten worden behandeld om één ernstig event te vermijden. Het heel hoge risico van interacties en de hoge kostprijs voor de maatschappij zijn aandachtspunten.
Voor u gelezen
Farmacotherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis
Volgens een Cochrane review leidt geen enkel geneesmiddel tot verbetering van de kernsymptomen bij borderline persoonlijkheidsstoornis.
Nieuws
In memoriam Marc Bogaert
Met diepe droefheid delen we het nieuws dat Professor Marc Bogaert, grondlegger en bezieler van het BCFI, is overleden op 5 november 2023 op 86-jarige leeftijd.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
bibrocathol oogzalf (Bibrocathol-POS®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
kaliumcitraat + kaliumwaterstofcarbonaat (Sibnayal® )
deucravacitinib (Sotyktu®▼)
ravulizumab (Ultomiris®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
relugolix (Orgovyx®▼)
tafasitamab (Minjuvi®▼)
tebentafusp (Kimmtrak®▼ )
Terug op de markt
erythromycine + benzoylperoxyde gel (Benzadermine®)
Terugbetalingen
nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid®▼ )
vaccin tegen zona (Shingrix®)
 Stopzettingen van commercialisatie
boorzuur (Boorzuurvaseline®)
baloxavir (Xofluza®)
efavirenz (Stocrin®)
hydrocortison inj. 500 mg (Solu-Cortef® 500 mg)
Klean-Prep®
mizolastine (Mizollen®)
Geneesmiddelenbewaking
Orale vasoconstrictoren afgeraden volgens het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM
De Franse gezondheidsinstanties raden orale vasoconstrictoren resoluut af. Ze veroorzaken in zeldzame gevallen zeer ernstige ongewenste effecten en er is geen eensgezindheid over hun werkzaamheid. Het BCFI stelt reeds jaren dat hun risico-batenverhouding negatief is.