Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2023
Focus
Geen plaats voor vitaminen in de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen en kanker
De US Preventive Services Task Force (USPSTF) maakt een aanbeveling tegen het gebruik van vitamine E- en van bètacaroteen-supplementen in de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen en kanker.
Voor u gelezen
Type 2-diabetes: welk geneesmiddel toevoegen als een monotherapie met metformine niet meer volstaat (GRADE-studie)?
De GRADE-studie toont geen argumenten om bij diabetespatiënten een voorkeur te geven voor glimepiride, sitagliptine, liraglutide of insuline glargine als add-on-behandeling bij metformine.
Nieuws
COVID-19: aangepast Pfizer-vaccin ook te gebruiken voor primovaccinatie
Het bivalent BA.4-5 Pfizer-vaccin, gericht tegen het originele SARS-CoV-2-virus + tegen de Omicron subvarianten BA.4 en BA.5, mag ook gebruikt worden voor primovaccinatie tegen COVID-19 vanaf de leeftijd van 12 jaar (al is het een off-label toepassing).
Lancering van een afbouwprogramma voor benzodiazepines en verwante middelen
Sinds 1 februari 2023 vergoedt het RIZIV een afbouwprogramma voor benzodiazepines en verwante middelen (Z-drugs) door middel van magistrale bereidingen. Het afbouwprogramma wordt begeleid door de arts en de apotheker.
De nieuwe versie van de BAPCOC gids (2022) is gepubliceerd op onze site
Recent kwam de nieuwe versie van de BAPCOC gids (editie 2022) online. In dit artikel lichten we de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe editie toe.
Hypothyroïdie en rationeel gebruik van schildklierhormonen: ontdek de literatuurstudie die werd uitgevoerd voor de consensusvergadering
De literatuurstudies voor de consensusvergaderingen van het RIZIV worden uitgevoerd door het BCFI. Het juryrapport van het RIZIV volgt in een latere fase.
Auditorium
Nieuw: FoliaQuiz - Migraine en zwangerschap
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
finerenon (Kerendia®▼ )
cytarabine + daunorubicine liposomaal (Vyxeos Liposomal®)
 Nieuwigheden in de eerste lijn
nystatine zalf en vaginale tabletten (Skandyra®)
 Nieuwe indicaties
15-valent vaccin tegen pneumokokken  (Vaxneuvance®▼)
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
acarbose (Glucobay®)
acebutolol (Sectral®)
amoxicilline + clavulaanzuur 125 mg + 31,25 mg/5ml
busulfan voor i.v. infusie (Busilvex®)
deoxycholzuur (Belkyra®)
tetracosactide (Synacthen®)
Geneesmiddelenbewaking
Magistrale bereidingen: werkzame stoffen met gelijkende namen zijn bron van verwarring
Het FAGG herinnert aan het risico op verwarring bij een magistrale bereiding en geeft tips om dit soort vergissingen te vermijden.
Finasteride bij alopecie: signalen van ongewenste effecten
Indien beslist wordt finasteride voor te schrijven bij alopecie, moeten de risico’s en baten worden afgewogen, zeker wanneer er antecedenten zijn van depressieve of seksuele stoornissen, of bij kinderwens.