Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica augustus 2023
Focus
Anticonceptie-advies bij vrouwen met cardiovasculaire voorgeschiedenis en risicofactoren
Er is een toename van cardiovasculaire aandoeningen en risicofactoren bij vrouwen op vruchtbare leeftijd. Bij de keuze van anticonceptie wordt in richtlijnen geadviseerd om de cardiovasculaire risicofactoren zorgvuldig te evalueren.
Vaccin tegen meningokokken serogroep B (Bexsero®): stand van zaken 5 jaar na commercialisering
Conclusie van het BCFI, 5 jaar na commercialisering: Bexsero® beschermt het gevaccineerde kind partieel tegen invasieve meningokokken B-infectie, en de bescherming houdt waarschijnlijk 2 jaar aan. Er is geen effect op orofaryngeaal dragerschap, en dus geen effect op transmissie en geen groepsimmuniteit.
COVID-19 : herfst-winter 2023-2024
De Hoge Gezondheidsraad beveelt in de herfst een herhalingsinenting met een mRNA-vaccin aan bij hoogrisicopersonen, maar niet bij gezonde personen jonger dan 65 jaar. Bescherming door primovaccinatie en herhalingsinenting tegen infectie (en dus besmettelijkheid) en symptomatische ziekte door Omicron neemt snel af, maar bescherming tegen ernstige COVID-19 houdt langer aan.
Tofacitinib (Xeljanz®): stand van zaken 5 jaar na commercialisering
Conclusie van het BCFI, 5 jaar na commercialisering: de uitbreiding van de oorspronkelijke indicatie, reumatoïde artritis, naar andere vormen van artritis en colitis ulcerosa gebeurde op basis van correcte studies, maar de veiligheid blijft een aandachtspunt.
Baricitinib (Olumiant®): stand van zaken 5 jaar na commercialisering
Conclusie van het BCFI, 5 jaar na commercialisering:  de oorspronkelijke indicatie, reumatoïde artritis, van baricitinib (Olumiant®) werd uitgebreid naar matig tot ernstige atopische dermatitis en ernstige alopecia areata. Er zijn meer gegevens nodig om de precieze plaats van baricitinib bij de behandeling van deze nieuwe indicaties te bepalen.
Ixekizumab (Taltz®): stand van zaken 5 jaar na commercialisering
Conclusie van het BCFI, 5 jaar na commercialisering: De indicatie van ixekizumab (psoriasis) werd uitgebreid naar psoriasis bij kinderen en gewrichtslijden. Het risico op infecties en kanker bij het gebruik van IL-inhibitoren is een aandachtspunt.
Auditorium
Nieuwe e-learning: FoliaQuiz - Veiligheid van PPI’s
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
vaccin tegen RSV-virus (Arexvy®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
avalglucosidase alfa (Nexviadyme®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
crisantaspase (Erwinase®)
 Nieuwe vormen
noscapine-tabletten (Nosca-Mereprine®)
 Nieuwe doseringen
dupilumab 200 mg (Dupixent® 200mg)
 Nieuwe indicaties
bimekizumab (Bimzelx®▼)
 Homeopathische nieuwigheden
Tussioban
 Stopzettingen van commercialisatie
alfuzosine 5 mg (Xatral® 5 mg Retard)
lixisenatide (Lyxumia®)
pramocaïne (Nestosyl®)
Progesteron vaginale gel (Crinone®)