Ik wil me abonneren
selectie voor tandartsen jan. - jun.
juni 2021
Goed om te weten
COVID-19: studie toont geen extra risico bij NSAID-gebruikers
Auditorium
Nieuwe e-learning: Hoe lees je een RCT? Deel 2: interpretatie van studieresultaten
mei 2021
Artikels
Ernstige huidreacties door geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen-geïnduceerde huidreacties kunnen gepaard gaan met uitgesproken morbiditeit en zelfs mortaliteit. In dit artikel bespreken we de belangrijkste ernstige huidreacties door geneesmiddelen (severe cutaneous adverse reactions of SCARs). Snel herkennen van de huidreactie en onmiddellijk stoppen van het verdachte geneesmiddel zijn essentieel.
Geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose
Wanneer leverlijden geëvolueerd is tot cirrose kan de afbraak van geneesmiddelen verstoord zijn. Sommige misvattingen daaromtrent worden in deze tekst besproken.
Goed om te weten
Stopzetting van de gedrukte versie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium vanaf 2022
april 2021
Goed om te weten
Het Repertorium editie 2021
80+
Bewegingsstoornissen door medicatie
maart 2021
Goed om te weten
BAPCOC-gids voor de ambulante praktijk: update 2021 in ons online Repertorium en nu ook beschikbaar als pdf
Recente informatie: februari 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
ijzer (III) maltol (Feraccru®)
COVID-19 vaccins  (COVID-19 Vaccine Moderna®▼en COVID-19 Vaccine Astra Zeneca®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
burosumab (Crysvita®▼ )
remdesivir (Veklury®▼ )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
cetalkonium + salicylaat (Teejel®)
desmopressine nasaal (Minirin® nas. druppels oploss.)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
februari 2021
Recente informatie: januari 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Vaccin tegen COVID-19 (Comirnaty®▼)
Vinceel®
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
brolucizumab (Beovu®▼ )
filgotinib (Jyseleca®▼  )
 Nieuwigheden in de oncologie
lorlatinib (Lorviqua® ▼  )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
lesinurad (Zurampic®)
Oestrogenen + bazedoxifeen (Duavive®)
ocriplasmine (Jetrea®)
inosine-pranobex (Isoprinosine®)
Andere wijzigingen
Ranitidine: schorsing van de vergunning
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
januari 2021
Artikels
Dankwoord aan experten
Goed om te weten
Het KCE publiceert een richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk
Auditorium
Nieuwe e-learning: Wegwijs in het Repertorium