Ik wil me abonneren
selectie voor tandartsen jan. - jun.
juni 2023
Nieuws
Het Repertorium “editie 2023”: update van laatste reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van een derde en laatste reeks hoofdstukken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst. We melden hier de belangrijkste wijzigingen.
Geneesmiddelenbewaking
Onbedoelde overdosering paracetamol
Paracetamol is beschikbaar in heel wat specialiteiten, monopreparaten én combinatiepreparaten, vaak vrij te verkrijgen. Het gelijktijdig innemen van meerdere specialiteiten met paracetamol kan leiden tot een onbedoelde overdosering. Het is daarom belangrijk patiënten te waarschuwen dat ze steeds de samenstelling op de verpakking moeten controleren.
mei 2023
Focus
Antibioticaprofylaxe van endocarditis na tandheelkunde: nieuwe evidentie
Een cohortstudie toont een associatie tussen endocarditis en invasieve tandheelkundige procedures bij hoogrisicogroepen, en een vermindering van deze incidentie na antibioticaprofylaxe.
Voor u gelezen
Verhoogt natrium in geneesmiddelen het cardiovasculaire risico?
Sommige geneesmiddelen, vooral bruispreparaten, bevatten een aanzienlijke hoeveelheid natrium. Welke invloed hebben die geneesmiddelen op cardiovasculaire events en de mortaliteit bij patiënten met en zonder hypertensie?
april 2023
Nieuws
Medicatienazicht door de huisapotheker: een nieuw initiatief
Sinds 1 april 2023 kan de huisapotheker een medicatienazicht uitvoeren voor patiënten die chronisch minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen nemen.
Nieuw symbool in het Repertorium bij verpakkingen die langdurig onbeschikbaar zijn
Het nieuwe symbool in het Repertorium duidt de verpakkingen aan die langdurig onbeschikbaar zijn: dit betekent dat de firma aan het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) heeft gemeld dat de verpakking langer dan 1 jaar niet beschikbaar zal zijn.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
anifrolumab (Saphnelo®▼)
ibuprofen + paracetamol IV (Combogesic® )
pegcetacoplan (Aspaveli®▼ )
 Stopzettingen van commercialisatie
acetylsalicylzuur + coffeïne (Aspirine Cafeine®)
disulfiram (Antabuse®)
erythromycine + benzoylperoxide voor cutaan gebruik (Benzadermine®)
frovatriptan (Migard®)
Seleniumsulfide (Selsun®)
 Onderbrekingen van commercialisatie (> 1 jaar)
naftazon (Mediaven®)
somatostatine (Somatostatine-Belpharma® en Somatostatine-Eumedica®)
urokinase (Actosolv®)
maart 2023
Voor u gelezen
Bariatrische chirurgie en perorale medicatie: stand van zaken in de Australian Prescriber
Waarop moet men letten afhankelijk van het type ingreep? Hoe kun je anticiperen op de nodige dosisaanpassingen? Een overzicht in de Australian Prescriber.
Nieuws
Het Repertorium “editie 2023”: update van een tweede reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van een tweede reeks hoofdstukken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Communiceren over opioïden
Geneesmiddelenbewaking
Vaste associatie ibuprofen + codeïne: risico van ernstige ongewenste effecten op ibuprofen door afhankelijkheid aan codeïne
Het toevoegen van codeïne aan ibuprofen in een vaste associatie verhoogt het risico van langdurig gebruik van ibuprofen aan een hogere dan de aanbevolen dosis. Er zijn meldingen van ernstige ongewenste effecten, onder andere renale tubulaire acidose en hypokaliëmie.
februari 2023
Nieuws
De nieuwe versie van de BAPCOC gids (2022) is gepubliceerd op onze site
Recent kwam de nieuwe versie van de BAPCOC gids (editie 2022) online. In dit artikel lichten we de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe editie toe.
Geneesmiddelenbewaking
Magistrale bereidingen: werkzame stoffen met gelijkende namen zijn bron van verwarring
Het FAGG herinnert aan het risico op verwarring bij een magistrale bereiding en geeft tips om dit soort vergissingen te vermijden.
januari 2023
Nieuws
Tekort aan meerdere (essentiële) geneesmiddelen (bv. paracetamol, amoxicilline) in de apotheken
Het BCFI roept apothekers op om onbeschikbaarheden van een geneesmiddel te melden aan het FAGG wanneer de beschikbaarheid op het terrein niet overeenkomt met de informatie in  FarmaStatus of op de BCFI-website. De tekorten maken rationeel voorschrijven, afleveren en gebruiken van geneesmiddelen nog urgenter.
Het Repertorium “editie 2023”: update van een eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van een eerste reeks hoofdstukken van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst.
Dankwoord aan experten
Bij de voorbereiding van de Folia-artikels worden deze regelmatig nagelezen door experten. We bedanken de experten die in 2022 hun commentaren zonden.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
COVID-19-vaccin voor boostervaccinatie (VidPrevtyn Beta® ▼)
 Nieuwigheden in de oncologie
lenvatinib (Kisplyx® )
pralsetinib (Gavreto®▼)
sacituzumab govitecan (Trodelvy®▼)
 Nieuwe indicaties en terugbetalingen
ozanimod (Zeposia®▼ )
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
adefovir (Hepsera®)
hydrocortison + framycetine voor dentaal gebruik (Septomixine®)
Insuman Basal®  en Insuman Rapid®
indometacine voor rectale toediening (Dolcidium®)
quinapril 20 mg (Accupril®)
tetryzoline (Visine®)
thiopental (Thiobarbital B.Braun®)
vaccin tegen zona met levende verzwakte virussen (Zostavax®)
Geneesmiddelenbewaking
Oogdruppels met prostaglandine-analogen: signaal van spontane abortus
Wat weten we over de veiligheid van prostaglandine-analogen tijdens de zwangerschap? Wat betekent het signaal van spontane abortus? Lees meer in dit artikel.
Anti-emetica domperidon en metoclopramide: signaal van risico van CVA
Een studie suggereert een verband tussen recente inname van metoclopramide of domperidon, en hospitalisatie voor  eerste CVA. Wat betekenen deze resultaten en waarom is verder onderzoek nodig?