Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Geneesmiddelenbewaking
Gabapentine en pregabaline: signalen van misbruik en ernstige ongewenste effecten
Met het toenemend gebruik in verschillende landen van pregabaline en gabapentine, rijzen er signalen van onder andere misbruik, ademhalingsdepressie en suïcidaal gedrag. Dit noopt tot voorzichtig voorschrijven van deze middelen, zeker bij patiënten met voorgeschiedenis van toxicomanie.
Misbruik van venlafaxine
Geneesmiddelenbewakingsorganisaties melden gevallen van misbruik van venlafaxine. Bij hoge doseringen zou het een amfetamine-achtig effect geven. Venlafaxine wordt afgeraden bij een voorgeschiedenis van middelenmisbruik.
Psoriasis van medicamenteuze oorsprong
Als psoriasis optreedt of verergert, of als de behandeling ervan niet werkzaam is, moet een medicamenteuze oorzaak overwogen worden.
Artikels
Ondansetron afgeraden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap
Ondansetron wordt afgeraden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap omwille van een vermoeden van verhoogd risico van orofaciale misvormingen.
Reactie van de Belgian Menopause Society op het artikel “Hormonale substitutietherapie en verhoogd risico van invasieve borstkanker” verschenen in Folia november 2019
Goed om te weten
Sporen van NDMA in metforminestalen buiten de EU – Persbericht van het EMA
Recente informatie: januari 2020
 Nieuwigheden in de eerste lijn
melatonine (Mélatonine Pharma Nord®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
doravirine (Pifeltro®▼) en doravirine + lamivudine + tenofovir disoproxil (Delstrigo®▼ )
 Schrappingen 
clobetason voor lokaal gebruik (Eumovate®)
injecteerbare collagenasen (Xiapex®)
Preparaten tegen hoest en verkoudheid
Langdurige onbeschikbaarheden
cefadroxil siroop (Duracef®)
seleniumsulfide (Selsun®)
Andere wijzigingen
Medische noodprogramma’s