Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Medicamenteuze behandeling van primaire dysmenorroe
Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen en hormonale anticonceptie vormen de eerstekeuzebehandeling bij primaire dysmenorroe. Primaire dysmenorroe onderscheidt zich van secundaire dysmenorroe door de afwezigheid van een onderliggende aandoening.
Veiligheid van de DOAC’s: geruststellende real-life data over bloedingsrisico volgens EMA; opgepast voor onder- of overdosering
Op basis van een grote observationele studie concludeert het Europees Geneesmiddelenagentschap dat er geen aanwijzingen zijn van extra bloedingsrisico bij het gebruik van DOAC’s in real-life omstandigheden. Een Nederlands onderzoek brengt het risico op fouten bij het aanpassen van de dosis van de DOAC’s weer onder de aandacht. Zowel onderdosering als overdosering komen voor.
Goed om te weten
COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten?
COVID-19 en ACE-inhibitoren en sartanen: gegevens uit observationele studies blijven geruststellend ondanks terugtrekking van één studie [update van bericht van 12 mei 2020]
COVID-19: biedt vaccinatie tegen tuberculose (BCG) of tegen mazelen-bof-rubella bescherming tegen COVID-19? Misschien een interessante piste, maar geen bewijs.
COVID-19: studie in The Lancet over hydroxychloroquine en chloroquine wordt teruggetrokken [update van onze berichten van 26/05/20 en 28/05/20]
Vaccins tegen rotavirus: gebruik hetzelfde rotavirusvaccin voor het volledige vaccinatieschema
Speciale tegemoetkoming in de prijs van anticonceptiva voor vrouwen jonger dan 25 jaar, en voor de morning after pill ongeacht de leeftijd
Wilt u in 2021 nog steeds een gedrukte versie ontvangen van het Repertorium?
Recente informatie: mei 2020
 Nieuwigheden in de eerste lijn
chlooramfenicol oogdruppels (Chloramphénicol® Théa)
drospirenon (Slinda®)
ertugliflozine (Steglatro®), ertugliflozine + metformine (Segluromet®), ertugliflozine + sitagliptine (Steglujan®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
algeldraat (Maglid®)
busereline (Suprefact®)
meloxicam voor injectie (Mobic® sol. inj. i.m.)
tolcapon (Tasmar®)
vaccin tegen Haemophilus influenzae type b (Act Hib®)
Andere wijzigingen
denosumab (Prolia®)
Geneesmiddelenbewaking
Selectieve serotonine-heropnameremmers: oorzaak van compulsief gedrag?
Op basis van een aantal meldingen sluit La Revue Prescrire niet uit dat gebruik van SSRI’s en vortioxetine compulsief gedrag kan uitlokken. Wanneer andere oorzaken van het compulsief gedrag zijn uitgesloten, moet het antidepressivum als mogelijke oorzaak overwogen worden.