Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Startbehandeling van hypertensie: enkele recente publicaties
Een zeer grote observationele studie en een Cochrane review bevestigen dat een thiazide of aanverwante een correcte keuze blijft voor de behandeling van ongecompliceerde hypertensie.
Antihypertensiva innemen voor het slapengaan in plaats van ’s ochtends?
Er zijn aanwijzingen dat inname van antihypertensiva voor het slapengaan meer gezondheidswinst oplevert dan inname ’s ochtends, zonder toename van ongewenste effecten. Hoewel deze bevindingen best nog bevestigd worden in een nieuwe studie, kan, in overleg met de patiënt, reeds overwogen worden het innametijdstip van bepaalde antihypertensiva te wijzigen.
Dankwoord aan experten
Goed om te weten
Het Repertorium editie 2020
Editie 2020 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is nu beschikbaar op onze website. De gedrukte repertoria worden vanaf mei verspreid. We besteden hier aandacht aan de belangrijkste nieuwigheden en enkele praktische aspecten.
COVID-19: EMA vindt signaal niet sterk genoeg om NSAID’s af te raden [update van bericht van 16/3: Gebruik voorlopig geen NSAID’s bij patiënten met COVID-19]
COVID-19: hydroxychloroquine of chloroquine niet voorschrijven ter preventie van COVID-19 noch voor thuisbehandeling van COVID-19-patiënten
COVID-19: Wat met ACE-inhibitoren en sartanen?
COVID-19: geen azithromycine voorschrijven voor thuisbehandeling van COVID-19-patiënten
COVID-19: lopinavir + ritonavir (Kaletra®): resultaten van een eerste gerandomiseerde studie zijn teleurstellend; deze associatie blijft voorbehouden voor ernstig zieke, gehospitaliseerde COVID-19 patiënten
COVID-19: BAPCOC: geen plaats voor antibiotica bij thuis behandelde COVID-19 patiënten; bij vermoeden van bacteriële pneumonie: amoxicilline of amoxi-clav
COVID-19: Wat met inhalatiecorticosteroïden en nasale corticosteroïden bij astma-, COPD- en hooikoortspatiënten? Wat met gebruik van vernevelaars? Wat met patiënten onder immuunsuppressiva?
COVID-19: Alcoholische oplossingen zijn zinvol bij de bestrijding van coronavirussen en bacteriën
Tijdelijke terugtrekking van ulipristalacetaat 5 mg (Esmya®)
Ulipristalacetaat 5 mg (Esmya®) wordt tijdelijk uit de markt genomen, zolang de herziening van de risico-batenverhouding bij het EMA lopende is.
Recente informatie: maart 2020
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
aciclovir voor oftalmologisch gebruik (Aciclovir Agepha®)
emicizumab (Hemlibra®▼)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar) 
erythromycine voor oraal gebruik (Erythrocine® siroop)
moclobemide (Moclobemide Sandoz®)
sulfacetamide (Antebor®)
Andere wijzigingen
Beperkte beschikbaarheid van Gardasil 9®
Geneesmiddelenbewaking
Vergissingen in de dosering van methotrexaat: nieuwe voorzorgsmaatregelen
Om vergissingen in de dosering van methotrexaat (dagelijkse in plaats van wekelijkse inname) te vermijden, worden onder andere waarschuwingen op de buitenverpakking en de primaire verpakking gedrukt, en worden educatief materiaal en een patiëntenkaart ter beschikking gesteld.