Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica augustus 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Influenza 2020-2021
De prioritaire doelgroepen voor influenzavaccinatie zoals gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad zijn niet gewijzigd. In de context van de COVID-19 pandemie is het belangrijk dat de groepen met risico van influenzacomplicaties en personeel werkzaam in de gezondheidssector prioriteit krijgen bij het toebedelen van griepvaccins. Enkele recente studies bevestigen de werkzaamheid én de beperkingen van de influenzavaccins, alsook hun gunstig veiligheidsprofiel. Een recente studie met oseltamivir wijzigt niets aan het standpunt van het BCFI dat het een zeer beperkte plaats heeft bij de aanpak van influenza.
NSAID’s: nefrotoxiciteit bij gezonde jonge volwassenen
Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) kunnen ook bij jonge gezonde volwassenen bij hoge dosissen schade aan de nier veroorzaken. Er zou een link zijn met intense fysieke inspanning in een warme omgeving met te weinig vochtinname.
Goed om te weten
Wilt u in 2021 nog steeds een gedrukte versie ontvangen van het Repertorium?
80+
Formularium Ouderenzorg: wijziging van de selectie bij type 2-diabetes
De redactie van het Formularium Ouderenzorg heeft de selectie bij de behandeling van type 2-diabetes gewijzigd. De nadruk ligt op het belang van een regelmatige evaluatie van de gezondheidstoestand van de diabetespatiënt die veroudert en autonomie verliest, en op het risico van overbehandeling. Metformine is nog het enige geselecteerde geneesmiddel. Andere therapeutische opties kunnen geval per geval overwogen worden, maar hun selectie valt buiten het kader van het formularium.
Auditorium
Accreditering voor ziekenhuisapothekers en artsen goedgekeurd voor een aantal e-learnings
Nieuwe e-learning - Hoe lees je een RCT? Deel 1: sterktes, zwaktes en aandachtspunten
Recente informatie: juli 2020 [tekst aangepast op 4/8/2020]
 Nieuwigheden in de eerste lijn
buprenorfine voor s.c. injectie (depotpreparaat)(Buvidal®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
upadacitinib (Rinvoq®▼ )
Andere wijzigingen
Erratum drospirenon
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Hormonale substitutietherapie en risico op invasieve borstkanker: aanbevelingen van het PRAC
In de SKP’s en bijsluiters van de geneesmiddelen gebruikt als hormonale substitutietherapie zullen de waarschuwingen in verband met het risico op borstkanker worden geüpdatet en waar nodig verscherpt, dit op basis van de resultaten van de studie die in 2019 verscheen in The Lancet. Dit is het besluit van een analyse van het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC.