Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen: herzien advies van de HGR
In dit artikel bespreken we het herziene advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) rond pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen. We vermelden voor elke doelgroep het vaccinatieschema. In het Commentaar van het BCFI bepalen we de plaats van pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen.
Hormonale substitutietherapie en het risico van borstkanker: 20-jaar follow-up van de Women’s Health Initiative studies
De 20 jaar follow up van de Women's Health Initiative studies toont een verhoogd risico van borstkanker bij vrouwen die in de gerandomiseerde studies oestrogeen + progestageen namen, terwijl voor oestrogeen-alleen een bescheiden verlaging van dit risico werd gevonden.
Goed om te weten
COVID-19: het Europees geneesmiddelagentschap EMA keurt het gebruik van dexamethason goed bij COVID-19 patiënten die extra zuurstof nodig hebben
COVID-19: de WGO raadt aan om corticosteroïden niet te gebruiken bij niet-ernstige COVID-19
COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten [update van bericht van 09/06/2020]
COVID-19: Hydroxychloroquine: geen invloed op besmettingsrisico bij preventieve toediening aan gezondheidswerkers, en geen winst bij zwaar zieke COVID-19 patiënten
Hoe kan u op de hoogte blijven van onafhankelijke informatie over geneesmiddelen?
80+
De behandeling van arteriële hypertensie bij ouderen – Aanpassingen in het Formularium Ouderenzorg
Op basis van 2 epidemiologische studies en de recente internationale aanbevelingen stelt de redactie van het Formularium Ouderenzorg voor om geen antihypertensieve behandeling te starten bij ouderen met een systolische bloeddruk lager dan 150-160 mmHg en als streefwaarde bij behandeling een systolische bloeddruk lager dan 140-150 mmHg te nemen.
Recente informatie: oktober 2020: gecombineerd vaccin tegen mazelen-bof-rubella-varicella, ranitidine/H2-antihistaminica, uitbreiding van de speciale tegemoetkoming voor anticonceptie, influenzavaccins, programma voor gebruik in schrijnende gevallen
 Terug op de markt
gecombineerd vaccin tegen mazelen-bof-rubella-varicella (ProQuad®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
ranitidine/H2-antihistaminica: definitieve terugtrekking
Andere wijzigingen
Uitbreiding van de speciale tegemoetkoming voor anticonceptie
Wijzigingen in de terugbetalings- en voorschrijfmodaliteiten van influenzavaccins
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Chinolonen en hartkleplijden en aorta-afwijkingen
Het signaal van een causaal verband tussen aorta-afwijkingen en gebruik van chinolonen blijft onzeker, maar recente gegevens wijzen ook op een mogelijk risico van hartkleplijden. Als besluit van een analyse van het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC moeten de waarschuwingen daarover in de SKP’s worden geüpdatet.