Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juli 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2014: Stand van zaken 5 jaar later
Antitrombotische behandeling bij patiënten met VKF én coronaire hartziekte: wat op lange termijn?
Op basis van observationele gegevens volstaat volgens de richtlijnen monotherapie met een oraal anticoagulans als antitrombotische behandeling op de lange termijn voor patiënten met voorkamerfibrillatie én coronaire hartziekte. Een eerste grote gerandomiseerde studie in deze indicatie lijkt dit te bevestigen, maar omwille van methodologische beperkingen levert ze slechts in beperkte mate extra onderbouwing voor deze aanbeveling.
Goed om te weten
COVID-19: Nieuwe applicatie voor inschatting risico van verlengd QT-interval
COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten [update van bericht van 30/04/2020]
COVID-19: hydroxychloroquine bleek niet werkzaam als post-exposure profylaxe in een gerandomiseerde studie
COVID-19: nog niet gepubliceerde studie meldt een daling van de mortaliteit bij ernstig zieke gehospitaliseerde COVID-19 patiënten behandeld met dexamethason
COVID-19: BCFI legt nog meer nadruk op studies in de ambulante praktijk
COVID-19: eerstelijnspsychologische zorg tijdelijk terugbetaald voor alle leeftijden
Wilt u in 2021 nog steeds een gedrukte versie ontvangen van het Repertorium?
Auditorium
Nieuw type e-learning in het Auditorium: de MedicatieQuiz
Recente informatie: juni 2020
 Nieuwigheden in de eerste lijn
alverine + simeticon (Simalviane®)
folcodine (Pholco-mereprine mono®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
dupilumab (Dupixent®,▼)
mercaptamine oogdruppels (Cystadrops®)
urofollitropine (Fostimon®)
fenobarbital oplossing voor injectie (Phenobarbital sodium® Sterop)
natriumthiosulfaat (Thiosulfate de sodium® Sterop)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar) 
Samengesteld preparaat tegen hoest (Pholco-Mereprine®)
butylhyoscine zetpil (buscopan® supp.)
clindamycine siroop (Dalacin C® sirop susp.)
Andere wijzigingen
Medische noodprogramma’s en programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Europese evaluatie besluit dat ibuprofen en ketoprofen infectie-gerelateerde symptomen kunnen maskeren
Ibuprofen en ketoprofen kunnen infectie-gerelateerde symptomen maskeren, en zo de prognose verslechteren. Dit risico werd vooral waargenomen in de context van een “community acquired” bacteriële pneumonie en bacteriële complicaties van  varicella. Dit is het besluit van een analyse van het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC.