Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica december 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Diabetes en zwangerschap, hypoglykemiërende behandeling: update
Voor de behandeling van diabetes die reeds vóór de zwangerschap bestond, is insuline de eerste keuze. Bij zwangerschapsdiabetes blijft insuline de meest gebruikte behandeling wanneer de niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende blijken. Metformine wordt soms als eerste keuze voorgesteld, maar er blijven onzekerheden bestaan over de risico's op lange termijn bij kinderen die in utero werden blootgesteld.
Goed om te weten
CAROLINA-studie: geen verschil in cardiovasculair risico tussen glimepiride, een hypoglykemiërend sulfamide, en linagliptine
Bij type 2-diabetespatiënten met een hoog cardiovasculair risico, is er geen verschil tussen glimepiride en linagliptine wat betreft het cardiovasculaire risico. 
Aanpak van hartfalen met bewaarde ejectiefractie
Hartfalen met bewaarde ejectiefractie is een heterogeen ziektebeeld. Er bestaat veel onduidelijkheid over de plaats van de verschillende behandelingsopties. Een mooi overzichtsartikel in Australian Prescriber bundelt alle evidentie daarover.
COVID-19: geen plaats voor corticosteroïden bij geur- en smaakstoornissen door COVID-19
Hoe kan u op de hoogte blijven van onafhankelijke informatie over geneesmiddelen?
Auditorium
Een nieuwe FoliaQuiz over DOAC’s staat nu online
Recente informatie: november 2020: glucagon nasaal, pivmecillinam, recombinant herpes zoster-vaccin, amlodipine + ramipril, seleniumsulfide, estradiol + norethisteron, fluspirileen, glipizide, iloprost, oleaat + polidocanol, testosteron, ulipristalacetaat, programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
 Nieuwigheden in de eerste lijn
glucagon nasaal (Baqsimi® )
pivmecillinam (Selexid®)
Recombinant vaccin tegen herpes zoster (Shingrix®▼)
 Terug op de markt
amlodipine + ramipril (Ramipril/Amlodipine Apotex®)
seleniumsulfide (Selsun®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
estradiol + norethisteron (Estalis®)
fluspirileen (Imap®)
glipizide (Minidiab®)
iloprost (Ventavis®)
oleaat + polidocanol (Cose-Anal®)
testosteron (Testocaps®)
Andere wijzigingen
ulipristalacetaat (Esmya®)
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Het risico van veneuze trombo-embolie door oestroprogestagene anticonceptiva
Naar aanleiding van een melding herinnert het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking aan het risico van veneuze trombo-embolie met laaggedoseerde oestroprogestagene anticonceptiva. De grootte van het risico verschilt naargelang het type progestageen dat ze bevatten. Er wordt gewezen op een checklist (te gebruiken door de arts) en een informatiekaart (te gebruiken door de patiënte).