Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica oktober 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De behandeling van reumatoïde artritis: wat je als huisarts of apotheker moet weten
De behandeling van reumatoïde artritis (RA) gebeurt in de eerste plaats door de reumatoloog, maar vaak zijn de huisarts en de apotheker betrokken bij de opvolging ervan. Dit artikel vat samen wat men als huisarts of apotheker moet weten over de behandeling van RA.
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende onderwerpen komen hier aan bod: BAPCOC-gids 2019 (integraal beschikbaar op de BCFI-website); lefamuline, een recent vergund antibioticum; azithromycine als aanvullende behandeling bij ernstige COPD-exacerbatie?; point-of-care CRP-test bij patiënten met acute exacerbatie van COPD; macroliden en zwangerschap; macroliden en cardiovasculaire sterfte.
Goed om te weten
Tweede dosis vaccin bof-mazelen-rubella in Federatie Wallonië-Brussel vervroegd vanaf schooljaar 2020-2021
De aflevering van influenzavaccins verloopt dit jaar in 2 fasen, met prioriteit voor de risicogroepen
Sinds 10 september uitbreiding van de speciale tegemoetkoming door het RIZIV voor anticonceptie en morning after pill
Recente informatie: september 2020: allergeenextract van huisstofmijten, allergeenextract van pollen van berk, talazoparib, nafazoline oogdruppels, prazosine, moclobemide, programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
 Nieuwigheden in de eerste lijn
allergeenextract van huisstofmijten (Acarizax ®), allergeenextract van pollen van berk (Itulazax®)
 Nieuwigheden in de oncologie
talazoparib (Talzenna®▼ )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
nafazoline oogdruppels (Naphcon®)
prazosine (Minipress®)
Andere wijzigingen
moclobemide (Moclobemide Sandoz®)
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
80+
Werkzaamheid van antidepressiva bij ouderen: een systematische review en meta-analyse.
Een meta-analyse over de werkzaamheid van antidepressiva bij ouderen geeft teleurstellende resultaten.