Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica september 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Onderhoudsbehandeling van astma
Dit artikel geeft een update over de onderhoudsbehandeling van astma gebaseerd op de aanbevelingen van GINA, met een aantal bedenkingen bij de aanpak van licht astma en de SMART-strategie.
Goed om te weten
COVID-19: vroeg starten van hydroxychloroquine bij ambulante patiënten beïnvloedde het symptoomverloop niet
Het “supplement bij het remgeld” dat van toepassing was voor sommige specialiteiten, is sinds 1 juli 2020 geschrapt
Recente informatie: augustus 2020: trifaroteen, Mama Natura® Dento, estradiol + cyproteron, ijzer + foliumzuur, lactitol, nicotinamide, erythromycine siroop, programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
 Nieuwigheden in de eerste lijn
trifaroteen (Aklief®▼)
Mama Natura® Dento
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar) 
estradiol + cyproteron (Climen®)
ijzer + foliumzuur (Gestiferrol®)
Lactitol (Importal®)
nicotinamide (Ucemine PP®)
Andere wijzigingen
erythromycine siroop (Erythrocine®)
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Geneesmiddelenbewaking: spontaan melden van ongewenste effecten
Wanneer een geneesmiddel op de markt wordt gebracht, is het veiligheidsprofiel slechts onvolledig gekend. Geneesmiddelenbewaking is daarom belangrijk. In dit artikel wordt uitgelegd waarom een systeem voor spontane meldingen belangrijk blijft om signalen van ongewenste effecten te genereren, welke effecten vooral dienen gemeld te worden, hoe kan gemeld worden en wie kan melden.