Ik wil me abonneren
selectie voor tandartsen jul. - dec.
juli 2020
Artikels
Antitrombotische behandeling bij patiënten met VKF én coronaire hartziekte: wat op lange termijn?
Op basis van observationele gegevens volstaat volgens de richtlijnen monotherapie met een oraal anticoagulans als antitrombotische behandeling op de lange termijn voor patiënten met voorkamerfibrillatie én coronaire hartziekte. Een eerste grote gerandomiseerde studie in deze indicatie lijkt dit te bevestigen, maar omwille van methodologische beperkingen levert ze slechts in beperkte mate extra onderbouwing voor deze aanbeveling.
Geneesmiddelenbewaking
Europese evaluatie besluit dat ibuprofen en ketoprofen infectie-gerelateerde symptomen kunnen maskeren
Ibuprofen en ketoprofen kunnen infectie-gerelateerde symptomen maskeren, en zo de prognose verslechteren. Dit risico werd vooral waargenomen in de context van een “community acquired” bacteriële pneumonie en bacteriële complicaties van  varicella. Dit is het besluit van een analyse van het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC.
augustus 2020
Artikels
NSAID’s: nefrotoxiciteit bij gezonde jonge volwassenen
Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) kunnen ook bij jonge gezonde volwassenen bij hoge dosissen schade aan de nier veroorzaken. Er zou een link zijn met intense fysieke inspanning in een warme omgeving met te weinig vochtinname.
Auditorium
Nieuwe e-learning - Hoe lees je een RCT? Deel 1: sterktes, zwaktes en aandachtspunten
september 2020
Goed om te weten
Het “supplement bij het remgeld” dat van toepassing was voor sommige specialiteiten, is sinds 1 juli 2020 geschrapt
Geneesmiddelenbewaking
Geneesmiddelenbewaking: spontaan melden van ongewenste effecten
Wanneer een geneesmiddel op de markt wordt gebracht, is het veiligheidsprofiel slechts onvolledig gekend. Geneesmiddelenbewaking is daarom belangrijk. In dit artikel wordt uitgelegd waarom een systeem voor spontane meldingen belangrijk blijft om signalen van ongewenste effecten te genereren, welke effecten vooral dienen gemeld te worden, hoe kan gemeld worden en wie kan melden.
oktober 2020
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende onderwerpen komen hier aan bod: BAPCOC-gids 2019 (integraal beschikbaar op de BCFI-website); lefamuline, een recent vergund antibioticum; azithromycine als aanvullende behandeling bij ernstige COPD-exacerbatie?; point-of-care CRP-test bij patiënten met acute exacerbatie van COPD; macroliden en zwangerschap; macroliden en cardiovasculaire sterfte.
november 2020
Geneesmiddelenbewaking
Chinolonen en hartkleplijden en aorta-afwijkingen
Het signaal van een causaal verband tussen aorta-afwijkingen en gebruik van chinolonen blijft onzeker, maar recente gegevens wijzen ook op een mogelijk risico van hartkleplijden. Als besluit van een analyse van het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC moeten de waarschuwingen daarover in de SKP’s worden geüpdatet.