Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking
Elektronisch voorschrift - nieuwe soorten potentiële medicatiefouten

Bijwerking melden of PDF voor het melden van vermoede ongewenste effecten.

In een Flash VIG-newsvestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de aandacht op de mogelijkheid van nieuwe soorten medicatiefouten bij het elektronisch voorschrijven, waaronder selectiefouten vanuit een drop-down menu.  Het FAGG gaf als voorbeeld een elektronisch voorschrift waarin Clexane 12.000 IE anti-Xa (120 mg)/0,8 ml vermeld was. Omdat de apotheker twijfelde aan de sterkte, nam hij contact op met de arts die per ongeluk de meest geconcentreerde sterkte (in plaats van Clexane 8.000 IE) in het keuzemenu gekozen had (zie ook hieronder de afbeelding vanuit de BCFI-website).

Om dit soort vergissingen te beperken, vraagt het FAGG de voorschrijvers extra oplettend te zijn bij het selecteren van gegevens uit de keuzemenu’s van hun computersystemen, om waakzaam te blijven met de “autocomplete” functie (functie die recent ingevoerde informatie bijhoudt en deze automatisch voorstelt om te hergebruiken) en de voorgeschreven dosering te verifiëren.  Bij twijfel, bijvoorbeeld over de aard van het voorgeschreven geneesmiddel of de aanbevolen sterkte, neemt de apotheker best contact op met de arts voordat de medicatie afgeleverd wordt.
 
Volgens een studie geciteerd in de Flash VIG-news zou het globale aantal medicatiefouten dankzij gebruik van het elektronisch voorschrift wel dalen. Het elektronisch voorschrift vermijdt ook het probleem van slechte leesbaarheid van sommige handschriften.
 
Om eventuele maatregelen ter vermindering van het risico van vergissingen te kunnen nemen, is het belangrijk dat de gezondheidswerkers medicatiefouten als volgt aan het FAGG melden:

Specifieke bronnen

1 Flash VIG-news: elektronisch voorschrift - nieuwe soorten potentiële medicatiefouten. Bericht van 18/04/2019. Via https://www.fagg.be/nl/news/flash_vig_news_elektronisch_voorschrift_nieuwe_soorten_potentiele_medicatiefouten