Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Opioïden bij chronische artrosepijn en rugpijn
Een studie suggereert dat het langdurig gebruik van opioïden bij chronische artrose- en rugpijnpatiënten niet zinvol is: opioïden zijn op een termijn van 3 tot 12 maanden niet doeltreffender dan niet-opioïden en geven aanleiding tot aanzienlijk meer ongewenste effecten. Chronische pijn vereist ook steeds een niet-medicamenteuze aanpak.
Gunstige effecten op cardiovasculaire eindpunten met de PCSK9-inhibitor alirocumab (Praluent®) in de ODYSSEY OUTCOMES-studie: een kritische analyse is belangrijk
Net als met evolocumab worden met alirocumab in deze studie significante, maar in absolute cijfers beperkte voordelen gezien op cardiovasculaire eindpunten. Een kritische analyse is belangrijk en verder onderzoek is noodzakelijk om uit te maken welke patiëntengroepen het meest gebaat zijn bij deze dure behandeling.
Gebruik van potentieel teratogene en/of foetotoxische geneesmiddelen tijdens de zwangerschap: een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
In deze studie was er in ongeveer 7% van de zwangerschappen blootstelling aan een - volgens de toegepaste methodologie - teratogeen en/of foetotoxisch geneesmiddel, met gebruik van een NSAID in het derde trimester als meest frequent.
Goed om te weten
Dreigende stopzetting van de commercialisering van de enige specialiteit op basis van warfarine (Marevan®) in België afgewend
Omdat warfarine van de markt dreigde te verdwijnen in België, stelde zich de vraag hoe om te schakelen van warfarine naar andere anticoagulantia. In overleg met experten van de verschillende Belgische universiteiten stelt het BCFI concrete omschakelschema’s voor. Hoewel dit probleem zich niet meer zo urgent stelt nu warfarine toch beschikbaar blijft, is deze informatie relevant en wordt ze hierbij toch gepubliceerd.
Versoepeling van de vergoedingsvoorwaarden van de direct werkende hepatitis C-geneesmiddelen sinds 1 januari 2019
Recente informatie: januari 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
tramadol + dexketoprofen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
vaste associatie bictegravir + emtricitabine + tenofovir alafenamide
dolutegravir + rilpivirine
 Schrappingen
aciclovir oftalmologische zalf
codeïnesiroop zonder suiker
daclatasvir
erythromycine granulaat (zakjes)
glycine max
denosumab (Prolia®): nieuwe indicatie
direct werkende antivirale hepatitis C-geneesmiddelen: wijziging van de terugbetaling
Geneesmiddelenbewaking
Retinoïden: nieuwe waarschuwingen van het EMA om blootstelling in utero te vermijden
Omwille van teratogeniteit zijn orale retinoïden absoluut te mijden tijdens de zwangerschap. Voor isotretinoïne en acitretine moeten specifieke voorzorgsmaatregelen, vastgelegd in een nieuw zwangerschapspreventieprogramma (Pregnancy Prevention Program of PPP), helpen om blootstelling in utero nog beter te vermijden.