Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juli 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV): ook gratis voor jongens vanaf 1 september 2019
Beide Gemeenschappen bieden vanaf 1 september ook voor jongens vaccinatie tegen HPV (Gardasil9®) gratis aan. Dit versterkt de preventieve maatregelen tegen een aantal HPV-gerelateerde kankers en tegen anogenitale wratten. Opvolging van de epidemiologie van HPV-infecties en van HPV-gerelateerde letsels en kankers is belangrijk om de winst van de vaccinatie goed te definiëren, en is noodzakelijk om te bepalen wat in de toekomst de plaats wordt van baarmoederhalskankerscreening in de gevaccineerde generaties.
Immuuntherapie bij kanker: de immuuncheckpoint-inhibitoren
Immuungerelateerde ongewenste effecten kunnen als gevolg van de immuuncheckpoint-inhibitoren niet alleen tijdens de behandeling optreden, maar ook maanden na stopzetten van de behandeling. Herken deze ongewenste effecten, die dikwijls vrij aspecifiek beginnen, tijdig en verwijs snel door.
Insuline-analogen versus humane insulines bij type 2-diabetes
In de praktijk lijken de langwerkende insuline-analogen bij type 2-diabetespatiënten een aantal voordelen te bieden ten opzichte van het humane insuline-isofaan. De ultrasnelwerkende insuline-analogen zijn waarschijnlijk niet doeltreffender noch veiliger dan de snelwerkende humane insulines. In het algemeen ontbreken vergelijkende gegevens van goede kwaliteit. De insuline-analogen zijn duurder dan de humane insulines.
Kortere duur van “dual antiplatelet therapy” na coronaire stenting met een drug-eluting stent?
Twee studies uit de tweede helft van 2018 onderzochten de voor-en nadelen van een kortere dual antiplatelet therapy (DAPT) na coronaire stenting met een drug-eluting stent, maar slagen er niet in de vraag naar de ideale duur van DAPT te beantwoorden.
BMJ Rapid Recommendation over de combinatiebehandeling met clopidogrel en acetylsalicylzuur na TIA of mineur CVA
Een Rapid Recommendation van de BMJ beveelt een combinatiebehandeling van clopidogrel en acetylsalicylzuur aan gedurende 10 tot 21 dagen na TIA of mineur CVA. Het BCFI stelt dat er onvoldoende evidentie is om dit als standaardaanbeveling te beschouwen.
Goed om te weten
Propofol is bij onbeschikbaarheid van thiopental (thiobarbital) het enige alternatief voor euthanasie (bijgewerkt op 03/09/2019)
Recente informatie: juni 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Traumeel® oplossing voor injectie
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
elosulfase alfa (Vimizim®)
insuline degludec (Tresiba®)
 Nieuwigheden in de oncologie
gemtuzumab ozogamicine (Mylotarg® ▼)
tisagenlecleucel (Kymriah®▼)
 Schrappingen
amoxicilline + clavulaanzuur met verlengde afgifte (Augmentin Retard®)
cloxazolam (Akton®)
levertraanolie + zinkoxide (Mitosyl®)
 Nieuwe indicaties
LABA + LAMA + ICS
tofacitinib (Xeljanz®)
Andere wijzigingen
levothyroxine (Euthyrox®)
Geneesmiddelenbewaking
Opioïden-geïnduceerde hyperalgesie
Risico van psoriasis tijdens behandeling met een TNF-remmer