Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica oktober 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende onderwerpen komen hier aan bod: de resistentieproblematiek; de duur van de antibiotische behandeling; de nieuwe editie van de BAPCOC-antibioticagids voor de ambulante praktijk (2019) en verwijzing naar enkele e-learnings. Tenslotte worden recente artikels rond luchtweginfecties kort vermeld.
Goed bewaard naloxon blijft stabiel na de vervaldatum
Goed bewaard naloxon blijft nog tot vele jaren na de vervaldatum stabiel.
Goed om te weten
De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om kinderen en adolescenten te vaccineren tegen meningokokken W en Y
Door  een gewijzigde epidemiologie in invasieve meningokokkeninfecties beveelt de
Hoge Gezondheidsraad aan om jonge kinderen en adolescenten te vaccineren tegen meningokokken W en Y, met gebruik van een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY (Advies van juli 2019). Op dit ogenblik blijft het vaccin tegen meningokok C het enige  meningokokkenvaccin dat door de Gemeenschappen gratis wordt aangeboden, en dit op de leeftijd van 13 à 15 maanden (situatie op 01/09/2019).
CREDENCE-studie: renaal voordeel van canagliflozine bij patiënten met diabetische nefropathie in het stadium van macro-albuminurie
De CREDENCE-studie evalueerde de renale effecten van canagliflozine bij patiënten met diabetische nefropathie in het stadium van macro-albuminurie, en toont een voordeel van canagliflozine in deze categorie patiënten.
Bericht van het FAGG: mogelijke fouten bij de bereiding en toediening van injecteerbare oplossingen met verlengde afgifte op basis van leuproreline (Depo-eligard®)
Het FAGG informeert over mogelijke fouten bij de bereiding of injectie van Depo-eligard®(leuproreline) en benadrukt dat het belangrijk is om de bereidings- en toedieningsmethode van dit product te kennen voordat het gebruikt wordt. Het FAGG moedigt de melding van eventuele problemen aan.
Mirtazapine bij slaapproblemen: werkzaamheid niet bewezen
Noch voor mirtazapine, noch voor gelijk welk ander antidepressivum, is er in de eerste lijn een plaats voor behandeling van slapeloosheid buiten het kader van depressieve stoornis.
Onzuiverheden in sartanen: stand van zaken
Het Europees Geneesmiddelenbureau verplicht de fabrikanten van sartanen hun productieproces te herzien. Tot april 2021 gelden strikte drempelwaarden voor de onzuiverheden en kunnen de beschikbare specialiteiten verder gebruikt worden.
Overgangsmaatregelen voor verlenging van terugbetaling van "gepersonaliseerde" geneesmiddelen
Met de introductie op 1 juli 2019 van hoofdstuk VIII voor "gepersonaliseerde geneesmiddelen"  zijn een aantal farmaceutische specialiteiten “verhuisd” van hoofdstuk IV naar hoofdstuk VIII.
 
Geldigheidsduur van voorschriften: welke wijzigingen vanaf 1 november 2019?
Zonder bijkomende vermelding van de voorschrijver zal een voorschrift vanaf 01/11/2019 nog exact 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling.
Recente informatie: september 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
vaccin tegen meningokokken serogroep B (Trumenba®▼) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
caplacizumab (Cablivi®▼)
fluoresceïne + oxybuprocaïne (Combiflure®)
 Schrappingen
fluticason voor cutaan gebruik (Cutivate®)
Andere wijzigingen
beschikbaarheid thiopental
gratis vaccin tegen humaan papillomavirus bij jongens
Geneesmiddelenbewaking
NSAID’s: een risicofactor voor verergering van bacteriële infecties? Een Franse studie leidt tot evaluatie van dit signaal op Europees niveau