Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De herziene hypertensierichtlijn van de European Society of Cardiology / European Society of Hypertension (ESC/ESH)
De belangrijkste wijziging in de nieuwe versie van de Europese hypertensierichtlijn is de aanbeveling om bij de meeste patiënten de medicamenteuze behandeling te starten met een combinatiebehandeling. Het BCFI is van mening dat niet alle elementen in deze richtlijn op voldoende evidentie zijn gebaseerd.
Het carpaal tunnel syndroom: nachtelijk spalken of corticosteroïden-infiltratie?
Uit de INSTINCTS trial (Lancet 2018) bij patiënten met milde tot matig ernstige symptomen van carpaal tunnel syndroom, blijkt dat een corticosteroïden-infiltratie sneller symptoomverlichting geeft dan nachtelijk spalken, maar dat op langere termijn de resultaten vergelijkbaar zijn.
Moet subklinische hypothyreoïdie behandeld worden?
Een meta-analyse bevestigt dat een behandeling van subklinische hypothyreoïdie geen voordelen biedt, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Over zwangere vrouwen zijn er geen gegevens.
DECLARE-TIMI-studie (cardiovasculaire veiligheidsstudie met dapagliflozine)
In dit artikel worden de resultaten besproken van de DECLARE-TIMI-studie, een cardiovasculaire veiligheidsstudie met dapagliflozine. De resultaten verschillen aanzienlijk van deze van de EMPA-REG-studie en de CANVAS-studie.
Recente informatie: februari 2019
 Nieuwigheden in specialistische geneeskunde
Cangrelor (Kengrexal®)
Zonisamide (Zonegran®)
 Schrappingen
Clonidine (Dixarit®)
Andere wijzigingen
Varenicline (Champix®)
Errata
Erratum in verband met artikel “Nieuwigheden 2013: stand van zaken 5 jaar later” (Folia januari 2019)
Geneesmiddelenbewaking
Dopamine-agonisten en compulsief gedrag
Compulsief gedrag (gokverslaving, compulsief koopgedrag, boulimie, hyperseksualiteit) is niet zeldzaam bij patiënten behandeld met een dopamine-agonist, alvast met pramipexol en ropinirol, en dit vergt de nodige aandacht.