Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2013: stand van zaken 5 jaar later
Recente informatie december 2018: ibuprofen + pseudo-efedrine, ceftazidim + avibactam, acetylsalicylzuur + dipyridamol, flavoxaat, misoprostol voor vaginaal gebruik, ezetimibe, dapagliflozine, erratum brivaracetam
Goed om te weten
TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2017
Geneesmiddelenbewaking
Opioïd + benzodiazepine (of Z-product): combinatie met potentieel ernstige gevolgen
Recente waarschuwingen over de potentieel ernstige gevolgen van gelijktijdig gebruik van een opioïd en een benzodiazepine, herinneren er aan dat deze klassen van geneesmiddelen met de nodige voorzichtigheid moeten worden voorgeschreven en dat het combineren van deze middelen zoveel als mogelijk moet vermeden worden.