Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Handleiding voor het afbouwen van antidepressiva [tekst aangepast op 19/8/2020]
In dit artikel worden praktische schema’s aangereikt om antidepressiva af te bouwen of om te schakelen. Hierdoor kunnen onttrekkingsverschijnselen geminimaliseerd worden, wat de kans op slagen van het stoppen of aanpassen van antidepressiva verhoogt.
Drie grote studies bevestigen: geen plaats voor acetylsalicylzuur in primaire cardiovasculaire preventie
Antibiotica bij niet-gecompliceerde diverticulitis?
Een follow-up van de DIABOLO-studie levert bijkomende argumenten dat, althans bij patiënten met een eerste episode van niet-gecompliceerde diverticulitis, antibiotica geen voordelen bieden op korte en lange termijn, hoewel enkele vragen onbeantwoord blijven.
Recente informatie: maart 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
patiromer (Veltassa®)
 Nieuwigheden in de oncologie
pegaspargase (Oncaspar®)
 Schrappingen
alimemazine (Théralène®)
cibenzoline (Cipralan®)
nitroglycerine sublinguaal (Nitrolingual®)
Andere wijzigingen
nasale corticosteroïden
Geneesmiddelenbewaking
Ongewenste effecten van melatonine
La Revue Prescrire geeft voor melatonine een bilan van de ongewenste effecten (vooral gastro-intestinale, neurologische en psychische reacties en huidreacties) en interacties. Deze incidenten zijn meestal niet ernstig, maar samen met andere aspecten zoals geringe doeltreffendheid, maakt dit dat melatonine niet aanbevolen kan worden bij de aanpak van slapeloosheid.