Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Goed om te weten
Hormonale substitutietherapie en verhoogd risico van invasieve borstkanker
Alle hormonale substitutiebehandelingen, behalve vaginaal toegediende oestrogenen, verhogen licht het risico van borstkanker. Dit risico neemt toe met de gebruiksduur, en vermindert maar blijft bestaan na stoppen van de behandeling.
Onbeschikbaarheid van ranitidine (bijgewerkt op 8/11/2019)
Ranitidine is onbeschikbaar omdat bepaalde loten met NDMA gecontamineerd zijn. Er zijn wel alternatieven.
Lezersvraag: is ulipristal geïndiceerd als noodanticonceptie bij vergeten van de anticonceptiepil?
Ulipristal wordt niet aanbevolen als noodanticonceptie in het geval progestageenbevattende anticonceptiepillen werden vergeten.
Flash
Gunstige resultaten Iraanse polypill-studie niet extrapoleerbaar naar westerse populatie
In een westerse populatie lijken meer geïndividualiseerde strategieën te verkiezen boven een “one size fits all”-strategie zoals de polypill.
 
Systemische behandeling van plaque psoriasis: een update
Het artikel "Aanpak van plaque psoriasis" in de Folia van maart 2018 is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen betreffen de systemische behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis.
Recente informatie: oktober 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
idebenon (Raxone®▼)
 Schrappingen
amiloride + hydrochloorthiazide (Co-Amiloride Teva®)
lutropine alfa (Luveris®)
Toplexil®
Andere wijzigingen
Terugbetaling van geneesmiddelen tegen HIV
Terugbetaling van actieve verbandmiddelen
Geneesmiddelenbewaking
Elektronisch voorschrift - nieuwe soorten potentiële medicatiefouten
Het FAGG wijst erop dat bij gebruik van het elektronisch voorschrift, medicatiefouten kunnen optreden door een onjuiste selectie in de keuzemenu’s.