Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica augustus 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Influenza 2019 - 2020
De risico-batenverhouding van influenzavaccinatie is gunstig bij een aantal risicogroepen. Toch zijn de beperkingen van de influenzavaccins en het gebrek aan kwaliteitsvolle gegevens over het effect van vaccinatie op morbiditeit en mortaliteit bron van kritiek. Het antivirale middel oseltamivir heeft een zeer beperkte (behandeling) tot geen (preventie) plaats bij influenza.
Lezersvraag: Tot wanneer moet men foliumzuur tijdens de zwangerschap gebruiken?
Preventie van neuraalbuisdefecten: bij een zwangerschap zonder verhoogd risico 0,4 mg foliumzuur dagelijks in te nemen vanaf 8 weken vóór de conceptie tot en met de 2de à 3de maand van de zwangerschap. Bij een verhoogd risico een dagelijkse dosis van 4 mg gedurende dezelfde periode.
Gebruik van fluoxetine na een CVA: geen meerwaarde
Uit een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie blijkt dat het gebruik van fluoxetine na een CVA met neurologische schade de functionele beperkingen niet verbetert.
Het druppelen van subcutaan in te spuiten lidocaïne 1% over de huid lijkt de pijn van de ingreep te milderen
Het druppelen van lidocaïne 1% over de huid, vooraleer het subcutaan in te spuiten, lijkt de pijn van de ingreep te verlichten.
Goed om te weten
Juryrapport van de consensusvergadering ”Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn” gepubliceerd op de website van het RIZIV
Recente informatie: juli 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
atorvastatine + perindopril (Lipercosyl®) 
Dextromethorfan zakjes 20 mg/10 ml (Tussimono®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
darvadstrocel (Alofisel®)
 Schrappingen
fenelzine (Nardelzine®)
spironolacton + altizide (Aldactazine®)
vaccin tegen rabiës (Vaccin Tegen Rabiës Merieux HDCV®)
Andere wijzigingen
vaccin tegen pneumokokken bij zuigelingen
Geneesmiddelenbewaking
Risico van misbruik van dextromethorfan
Het FAGG wijst op misbruik van siropen op basis van dextromethorfan, vooral door adolescenten, om psychotrope effecten te bereiken.