Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2019
Intro: Deze maand in de Folia: juni 2019
Artikels
Slapeloosheid bij volwassenen. Een evidence-based richtlijn voor de eerste lijn
De Domus Medica richtlijn “Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn” beveelt aan om bij slapeloosheid niet routinematig een slaapmiddel te geven en kent een belangrijke plaats toe aan niet-medicamenteuze interventies.
Statines in primaire cardiovasculaire preventie: door veel patiënten onnodig ingenomen
Het BCFI sluit zich aan bij de conclusies van het KCE dat niet-medicamenteuze maatregelen primordiaal zijn in de primaire cardiovasculaire preventie. De beslissing om een statinebehandeling te starten moet weloverwogen en gezamenlijk genomen worden door een goed geïnformeerde patiënt en de behandelende arts op basis van een goede inschatting van het cardiovasculaire risico.
Plaats van preparaten op basis van rodegistrijst
Het BCFI adviseert nog altijd dat voedingssupplementen op basis van rodegistrijst geen alternatief vormen voor de medicamenteuze aanpak van hypercholesterolemie. Rodegistrijst is qua werkzaamheid vergelijkbaar met een statine in lage dosis, maar de veiligheid van deze voedingssupplementen is onvoldoende gegarandeerd.
Goed om te weten
Nieuwe formule van Euthyrox® beschikbaar vanaf 1 juni 2019: welke categorieën van patiënten moeten worden opgevolgd?
Levothyroxine heeft een nauwe therapeutisch-toxische marge en behoort daarom tot de categorie “NO SWITCH” [zie Folia juli 2014]. Het aantonen van een “gemiddelde” bio-equivalentie tussen de oude en de nieuwe formule volstaat niet om geringe individuele schommelingen in plasmaconcentratie die soms toch tot klachten kunnen leiden, uit te sluiten. Het overschakelen naar de nieuwe formule van levothyroxine (Euthyrox®) vraagt aandacht en een strikte follow-up is voor alle patiënten te overwegen. Bij optreden van symptomen na overschakeling dient in ieder geval gedacht te worden aan de mogelijkheid dat dit veroorzaakt werd door de switch.
Geneesmiddelen en terugbetaling: ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten nu beschikbaar op de website van het RIZIV
Recente informatie: mei 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
doxylamine + pyridoxine (Navalit® )
semaglutide (Ozempic®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
humane cytomegalovirus immunoglobulinen (Megalotect®)
 Nieuwigheden in oncologie
abemaciclib (Verzenios®)
durvalumab (Imfinzi®)
liposomaal irinotecan (Onivyde®)
 Schrappingen
natriumcromoglicaat (Lomudal®)
domperidon suspensie voor oraal gebruik "pediatrie" (Motilium susp. Pediatrie®)
fenoxymethylpenicilline (Peni-Oral®)
Geneesmiddelenbewaking
Domperidon gecontra-indiceerd bij kinderen en bij adolescenten met lichaamsgewicht < 35 kg
Alemtuzumab - Beperking van het gebruik om veiligheidsredenen