Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica mei 2019
Intro: Deze maand in de Folia: mei 2019
Artikels
Nieuw ADA/EASD-consensusrapport over de aanpak van type 2-diabetes stelt significante wijzigingen in het therapeutische schema voor
Het laatste consensusrapport van de American Diabetes Association (ADA) en de European Association for the study of diabetes (EASD) wijzigt in belangrijke mate de hiërarchie van de geneesmiddelen bij type 2-diabetes. In dit artikel formuleert het BCFI een aantal kanttekeningen bij de onderbouwing voor deze wijzigingen en wordt een balans opgemaakt van de resultaten van de cardiovasculaire veiligheidsstudies.
Reizen en geneesmiddelen
Reizen en geneesmiddelen: belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018, en twee nieuwe items (fotodermatosen door geneesmiddelen; hoogteziekte)
Reizen en vaccinaties (update mei 2019)
Het is raadzaam om, bij het plannen van een reis, tijdig de vaccinatiestatus te controleren en zich af te vragen of bepaalde vaccinaties moeten worden uitgevoerd in functie van reisbestemming en reisomstandigheden.
Goed gebruik van repellents (update mei 2019)
Het aanbrengen van een repellent op de huid is een belangrijke preventieve maatregel tegen tropische ziekten die worden overgebracht door muggen, zandvliegen of teken.
Ziekte van Lyme (update mei 2019)
Preventie en behandeling van de ziekte van Lyme, in België opgelopen, wordt hier besproken.
Preventie van malaria (update mei 2019)
Naast antimugmaatregelen kan medicamenteuze profylaxe bij sommige reizen nodig zijn.
Reizigersdiarree (update mei 2019)
Medicamenteuze preventie van reizigersdiarree kan niet aanbevolen worden. Zelfbehandeling met antibiotica is bij reizigersdiarree slechts uitzonderlijk nuttig, en azithromycine is dan het eerstekeuzeantibioticum.
Bewegingsziekte (update mei 2019)
Sederende H1-antihistaminica en cinnarizine kunnen preventief genomen worden tegen bewegingsziekte.
Zonneproducten (update mei 2019)
Zonneproducten kunnen, bij goed gebruik, zonnebrand helpen voorkomen, huidveroudering vertragen en mogelijk ook het risico van huidkanker verminderen.
Recente informatie: april 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ibuprofen IV (Ibuprofen B. Braun®)
reslizumab (Cinqaero®)
vortioxetine (Brintellix®)
 Schrappingen
cinchocaïne + difenhydramine + nicotinamide crème (Trihistalex®)
enfurvitide (Fuzeon®)
ethylmorfine + guaifenesine (Longbalsem®)
Geneesmiddelenbewaking
Galblaasstenen door geneesmiddelen
Alvorens een geneesmiddel voor te schrijven waarvoor een risico van galblaasstenen goed gekend is, is het aanbevolen om de aanwezigheid van andere risicofactoren na te gaan, om het risico niet verder te verhogen. Bij galkolieken moet, naast andere oorzaken, gedacht worden aan een medicamenteuze etiologie, en dient te worden geëvalueerd of het verdachte geneesmiddel kan gestopt worden. Dit kan uitzonderlijk zelfs leiden tot verdwijnen van de stenen.