Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica september 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Noodanticonceptie: stand van zaken
Levonorgestrel en het koperhoudende intra-uteriene device zijn de eerste keuze voor noodanticonceptie.
Onvoldoende evidentie voor een gunstig effect van supplementen van poly-onverzadigde vetzuren op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit
Twee grote gerandomiseerde studies en 3 Cochrane Reviews tonen geen gunstig effect van een verhoogde inname van poly-onverzadigde vetzuren (waaronder omega 3- en omega 6-vetzuren) op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Op basis van de momenteel beschikbare evidentie is er geen plaats voor supplementen van poly-onverzadigde vetzuren in de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen.
Primaire preventie van kanker: acetylsalicylzuur
De risico-batenverhouding van acetylsalicylzuur voor de primaire preventie van kanker is negatief. Meer gegevens zijn nodig voor het bepalen van de plaats in de kankerpreventie van een PPI samen met acetylsalicylzuur bij Barrett-oesofagitis.
SSRI-gebruik bij jongvolwassenen: de NHG-standaarden “Depressie” en “Angst”
SSRI’s geven een verhoogd risico van suïcidaal gedrag bij jongvolwassenen. De herziene NHG-standaarden “Depressie” en “Angst” manen daarvoor aan tot extra voorzichtigheid.
Goed om te weten
Afbouw van antidepressiva: extra aandacht voor onttrekkingsverschijnselen
Onttrekkingsverschijnselen treden op bij ongeveer de helft van de personen die antidepressiva afbouwen. Ze zijn vaak ernstig en kunnen meerdere maanden aanhouden en worden daardoor soms ten onrechte aanzien als teken van herval of onvoldoende therapierespons.
Valproïnezuur: resultaten van een bevraging door het FAGG naar de kennis van de risico's tijdens de zwangerschap
Recente informatie: augustus 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Prasteron (vaginaal) (Intrarosa®) 
Ezetimibe + rosuvastatine (Myrosor® )
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
Risankizumab (Skyrizi®)
 Nieuwigheden in de oncologie
inotuzumab ozogamicine (Besponsa®,▼)
 Schrappingen
olaratumab
Andere wijzigingen
Beperkte beschikbaarheid van amoxicilline voor i.m. en i.v. gebruik (Clamoxyl inj./inf. oploss.®)
Terugbetaling stollingsfactoren
 Nieuwe indicaties
dapagliflozine
Geneesmiddelenbewaking
Gliflozinen (SGLT2-inhibitoren) en signaal van risico van gangreen van Fournier