Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica december 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Het medisch gebruik van cannabis en cannabinoïden: een stand van zaken
Uitgaande van de recente studies zijn er voor geen enkele indicatie overtuigende argumenten voor het systematisch aanbevelen van het medisch gebruik van cannabis en cannabinoïden. Er zijn enkele indicaties waar symptomatische werkzaamheid gedocumenteerd is.
 
Abnormaal gedrag tijdens de slaap (“complex sleep behaviours”) na inname van Z-producten: een zeldzaam ongewenst effect maar mogelijk met ernstige gevolgen.
De Amerikaanse FDA waarschuwt voor het optreden van abnormaal gedrag tijdens de slaap (“complex sleep behaviours”) na gebruik van Z-producten.  Dit ongewenst effect is vooral beschreven voor zolpidem en kan al optreden bij een lage dosis. Hoewel zeldzaam, verdient het de nodige aandacht vanwege de potentieel ernstige gevolgen.
Goed om te weten
Lezersvraag: mag op een transdermale pleister geschreven worden?
Het schrijven op een transdermale pleister wordt afgeraden want het kan de gereguleerde vrijstelling van het geneesmiddel en zijn werking verstoren.
REWIND-studie: cardiovasculair voordeel met dulaglutide in een populatie van type 2-diabetespatiënten met hoog cardiovasculair risico, representatief voor de eerste lijn
Een studie met dulaglutide, een GLP-1-analoog, toont, op tot nu toe meest overtuigende wijze, een cardiovasculair voordeel ten opzichte van placebo. Dit voordeel blijft evenwel bescheiden.
“Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen” (compassionate use programs) en “medische noodprogramma’s” (medical need programs) in België: waar vind ik de informatie?
Recente informatie: november 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
desfesoterodine (Tovedeso®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
damoctocog alfa pegol (Jivi®▼) en nonacog beta pegol (Refixia®▼)
dolutegravir + lamivudine (Dovato®▼)
 Nieuwigheden in de oncologie
binimetinib (Mektovi®▼) en encorafenib (Braftovi®▼)
 Schrappingen
levobunolol (Betagan®)
Nizoral® crème
Sofraline®
Andere wijzigingen
Terugbetaling van Camcolit®
Intrekking van ranitidine
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen (compassionate use) en medische noodprogramma's (medical need)
Geneesmiddelenbewaking
Montelukast: rappel van het risico van neuropsychiatrische ongewenste effecten