Ik wil me abonneren
selectie voor tandartsen jan. - jun.
juni 2019
Goed om te weten
Geneesmiddelen en terugbetaling: ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten nu beschikbaar op de website van het RIZIV
mei 2019
Recente informatie: april 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ibuprofen IV (Ibuprofen B. Braun®)
reslizumab (Cinqaero®)
vortioxetine (Brintellix®)
 Schrappingen
cinchocaïne + difenhydramine + nicotinamide crème (Trihistalex®)
enfurvitide (Fuzeon®)
ethylmorfine + guaifenesine (Longbalsem®)
Geneesmiddelenbewaking
Galblaasstenen door geneesmiddelen
Alvorens een geneesmiddel voor te schrijven waarvoor een risico van galblaasstenen goed gekend is, is het aanbevolen om de aanwezigheid van andere risicofactoren na te gaan, om het risico niet verder te verhogen. Bij galkolieken moet, naast andere oorzaken, gedacht worden aan een medicamenteuze etiologie, en dient te worden geëvalueerd of het verdachte geneesmiddel kan gestopt worden. Dit kan uitzonderlijk zelfs leiden tot verdwijnen van de stenen.
februari 2019
Artikels
Opioïden bij chronische artrosepijn en rugpijn
Een studie suggereert dat het langdurig gebruik van opioïden bij chronische artrose- en rugpijnpatiënten niet zinvol is: opioïden zijn op een termijn van 3 tot 12 maanden niet doeltreffender dan niet-opioïden en geven aanleiding tot aanzienlijk meer ongewenste effecten. Chronische pijn vereist ook steeds een niet-medicamenteuze aanpak.
Gebruik van potentieel teratogene en/of foetotoxische geneesmiddelen tijdens de zwangerschap: een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
In deze studie was er in ongeveer 7% van de zwangerschappen blootstelling aan een - volgens de toegepaste methodologie - teratogeen en/of foetotoxisch geneesmiddel, met gebruik van een NSAID in het derde trimester als meest frequent.
Recente informatie: januari 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
tramadol + dexketoprofen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
vaste associatie bictegravir + emtricitabine + tenofovir alafenamide
dolutegravir + rilpivirine
 Schrappingen
aciclovir oftalmologische zalf
codeïnesiroop zonder suiker
daclatasvir
erythromycine granulaat (zakjes)
glycine max
denosumab (Prolia®): nieuwe indicatie
direct werkende antivirale hepatitis C-geneesmiddelen: wijziging van de terugbetaling
januari 2019
Goed om te weten
TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2017
Geneesmiddelenbewaking
Opioïd + benzodiazepine (of Z-product): combinatie met potentieel ernstige gevolgen
Recente waarschuwingen over de potentieel ernstige gevolgen van gelijktijdig gebruik van een opioïd en een benzodiazepine, herinneren er aan dat deze klassen van geneesmiddelen met de nodige voorzichtigheid moeten worden voorgeschreven en dat het combineren van deze middelen zoveel als mogelijk moet vermeden worden.